15 nov 2010

HSB satsar på förnybar och utsläppsfri elförsörjning

HSB Landskrona och HSB Nordvästra Skåne har tecknat avtal om förnybar och utsläppsfri el och minskar därmed sina koldioxidutsläpp med över 70 ton.

Föreningarna blir nu utsläppsfria vad gäller koldioxid från sin elförsörjning - ett avsevärt bidrag till HSBs klimatmål om att halvera sina koldioxid-ekvivalenter till år 2023.

HSB föreningarna har tillsammans med ett flertal bostadsrättsföreningar nu tecknat ett elhandelsavtal om hela sin elförbrukning, cirka 10 000 000 kWh, vilket innebär att föreningarna minskar sina CO2 utsläpp med 70 ton per år.

- Tecknandet om förnybar el är ett viktigt led och betydelsefullt bidrag till hela HSB organisationens miljöarbete och klimatmål, kommenterar Sven Andersson, Bygg och Projektledare på HSB Landskrona. Att kunna erbjuda våra miljömedvetna medlemmar och hyresgäster ett rent energialternativ betraktas även som en konkurrensfördel i vår bransch.

- Förutom villkoren för samarbetet var det avgörande att energipartnern Skånska Energi endast levererar förnybar och utsläppsfri el som är EPD-märkt till sina kunder, säger Leif Nilsson, Finansansvarig på HSB Nordvästra Skåne.

- Det är glädjande att vårt strategiska beslut om att leverera 100 % förnybar el till alla kunder fått ett sådant positivt gensvar även från fastighetssegmentet, säger Per Eliasson, VD Skånska Energi. Kunder efterlyser och som i HSBs fall kräver, denna produkt alltmer och det känns tillfredsställande att vi kunde möta HSBs miljökrav tack vare våra egna val och miljösatsningar.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

För mer information vänligen kontakta: Sven Andersson, Bygg och Projektledare HSB Landskrona, telefon 0418-44 96 05, sven.andersson@landskrona.hsb.se eller Leif Nilsson, Finansansvarig HSB Nordvästra Skåne, telefon 042-19 95 10,leif.nilsson@hsbhbg.se, Per Eliasson, VD Skånska Energi, telefon 046-50 743,per.eliasson@skanska-energi.se

Om HSB
HSB är Sveriges största medlemsägda bostadskooperation. Organisationen arbetar med bosparande, byggande och förvaltning och har cirka 535 000 medlemmar och 3 900 bostadsrättsföreningar. HSB har gemensamt upprättat HSB Klimatavtal för att åstadkomma en sänkning av HSBs utsläpp av växthusgaser. HSB Riksförbund, varje regional HSB-förening och HSB-bolag kan ansluta sig till HSBs Klimatavtal. Den som ansluter sig till klimatavtalet ska självständigt till år 2023 minska sina utsläpp av koldioxidekvivalenter med 50 procent jämfört med 2008 års nivåer.

Om Skånska Energi AB
Skånska Energis erbjuder företag och privatpersoner energi och energilösningar. Koncernens målsättning är att all kraftproduktion, levererad el samt de energiprojekt som koncernen tillhandahåller, ska vara baserade på och ha sitt ursprung i förnybara och utsläppsfria energikällor. Skånska Energi har cirka 60 anställda, huvudkontor i Södra Sandby samt kontor i Lund och Ystad. Koncernen grundades 1916 och är ett privatägt energiföretag i Sverige.