20 jan 2011

Skånska Energi får uppdrag av Akademiska Hus i Lund

Skånska Energi har fått i uppdrag att komplettera geoenergilösningen vid Akademiska Hus i Lund

Vid Kemicentrum, Lunds Universitet, finns en av landets största geoenergianläggningar för värme och kyla. Ägaren, fastighetsbolaget Akademiska Hus i Lund har nu gett Skånska Energi i uppdrag att komplettera befintlig anläggning. 

– Att vi har fått förtroendet är en bekräftelse på vår tekniska kompetens. Vi erbjöd en borrteknisk lösning som vi är ensamma om, säger Mats Holm, säljare av uppdraget. 

På grund av borrhålens djup, 250 meter, kommer borrningen att utföras med så kallad Wassaraborrning, vilket innebär att man driver borrhammaren med vatten i stället för tryckluft.

Projektet ska vara färdigställt till hösten 2011.

För mer information vänligen kontakta: Mats Holm, Projektledare, Skånska Energi Värme & Kyla AB, telefon 0709 44 61 49.