22 jun 2016

Skånska Energilösningar i nytt samarbete med Flyinge AB

Skånska Energilösningar och Flyinge AB har tecknat ett långsiktigt ramavtal i syfte att förbättra uppvärmningssystemet i Flyinge AB:s fastigheter.

Ramavtalet löper på 5 år och anger planering och målsättningar för de förbättringar som ska genomföras för uppvärmningssystemet i Flyinges AB:s fastigheter. Intentionen är att förbättringarna skall genomföras stegvis och uteslutande baseras på förnybara energikällor.

“Det är mycket glädjande att starta ett samarbete med Flyinge AB som är beläget i vår närmiljö. Vi ser med stor tillförsikt fram emot att kunna erbjuda Flyinge AB bästa möjliga lösningar för deras framtida energibehov”, säger Anders Unger VD Skånska Energilösningar AB.

Flyinge är en av Hästnäringens tre Riksanläggningar och är belägen utanför Lund. Här finns i vardagen över 170 hästar och 200 studerande. Anläggningen har anor från 1100-talet och vardagens gedigna verksamhet ställer höga krav.

”Genom samarbetet med Skånska Energilösningar kan vi utveckla Flyinges fantastiska miljö och fortsätta arbetet med att vara en hållbar mötesplats där kunskap, hästar och människor utvecklas”, säger Christina Rosell, VD Flyinge AB.

Skånska Energilösningar AB ägs av Skånska Energi AB (60%) och HP-borrningar i Klippan AB (40%). Bolaget erbjuder kompletta energilösningar för uppvärmning och komfortkyla av fastigheter och företag.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Unger, VD Skånska Energilösningar AB
Tel: 046-507 31
E-post: anders.unger@skanska-energi.se

Kort om Skånska Energi AB
Skånska Energi är en oberoende energikoncern som erbjuder klimateffektiva helhetslösningar inom energiområdet till konsumenter, företag och offentliga organisationer. Verksamheten består av fyra affärsområden: Produktion, Elnät, Elhandel och Energilösningar. Dessa affärsområden samverkar för att uppnå den gemensamma målsättningen att all kraftproduktion, all levererad el och alla de energilösningar vi tillhandahåller ska ha sitt ursprung i förnybara energikällor.

Skånska Energi driver egen småskalig och kostnadseffektiv elproduktion i vatten- och vindkraftverk. Elnätet är beläget norr och öster om Lund och består huvudsakligen av markförlagd kabel för att säkra elleveranserna. Skånska Energi levererar 100 procent förnybar och utsläppsfri el inom och utom det egna elnätet och är en ledande aktör inom klimateffektiva energilösningar.

Skånska Energi B-aktie handlas på Nasdaq OMX First North. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag.

För mer information om Skånska Energi, besök gärna www.skanska-energi.se.