31 aug 2015

Skånska Energi uppför gatubelysning i Genarp

Skånska Energi har sedan flera år tillbaka levererat belysningsanläggningar till kunder i Skåne och har nu fått uppdraget av AKEA att leverera och bygga ny gatubelysning längs Genvägen i Genarp.

Uppdraget består av att uppföra nya belysningsmaster med både högtrycksnatrium och LED - armaturer.

"När vi arbetar med belysningsprojekt väljer vi att använda en modern teknik så att vi kan minska driftskostnaderna och minimera miljöpåverkan", säger Stefan Jönsson, projektledare för gatubelysning på Skånska Energi.

Ordervärdet för projektet är ca 0,75 Mkr och arbetet beräknas starta under hösten.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Stefan Jönsson, projektledare
Tel: 046-507 34
E-post: stefan.jonsson@skanska-energi.se

Camilla Holmberg, kommunikationsansvarig
Tel: 046-507 95
E-post: camilla.holmberg@skanska-energi.se

Kort om Skånska Energi AB
Skånska Energi är en oberoende energikoncern som erbjuder klimateffektiva helhetslösningar inom energiområdet till konsumenter, företag och offentliga organisationer. Verksamheten består av fyra affärsområden: Produktion, Elnät, Elhandel och Energilösningar. Dessa affärsområden samverkar för att uppnå den gemensamma målsättningen att all kraftproduktion, all levererad el och alla de energilösningar vi tillhandahåller ska ha sitt ursprung i förnybara energikällor.

Skånska Energi driver egen småskalig och kostnadseffektiv elproduktion i vatten- och vindkraftverk. Elnätet är beläget norr och öster om Lund och består huvudsakligen av markförlagd kabel för att säkra elleveranserna. Skånska Energi levererar 100 procent förnybar och utsläppsfri el inom och utom det egna elnätet och är en ledande aktör inom klimateffektiva energilösningar genom att erbjuda egen geoenergiborrning och värmepumpsförsäljning.

Skånska Energi B-aktie handlas på Nasdaq OMX First North. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag.

För mer information om Skånska Energi, besök gärna www.skanska-energi.se.