12 dec 2012

Skånska Energi rekryterar ny stf affärsområdeschef

Skånska Energi AB har utsett Krister Ström till ställföreträdande Affärsområdeschef för affärsområde Produktion.

I samband med att Skånska Energi utökar verksamheten inom förnybar energi genom förvärv av nio vattenkraftverk har Skånska Energi rekryterat Krister Ström till ny ställföreträdande affärsområdes-chef för affärsområde Produktion. Krister Ström kommer att ha ansvar för drift och underhåll av all vatten- och vindkraftproduktion inom Skånska Energi.

Krister Ström har en lång erfarenhet av drift och underhåll av vattenkraft och kommer närmast från Fortum där han under många år har haft en ledande position inom området.

- Genom rekryteringen av Krister Ström förstärker vi kompetensen och ledningen inom affärsområde Produktion. Krister Ströms erfarenheter inkluderar stor kunskap om samtliga vattenkraftverk vi förvärvat från Fortum och hans uppdrag är nu att utveckla och effektivisera koncernens totala kraftproduktion, säger Per Eliasson, VD för Skånska Energi.

Krister Ström tillträder sin befattning den 7 jan 2013.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Per Eliasson, VD och koncernchef
Tel: 046-507 43, 0705-56 66 05
E-post: per.eliasson@skanska-energi.se

Camilla Holmberg, Kommunikationsansvarig
Tel: 046-507 95
E-post: camilla.holmberg@skanska-energi.se

Kort om Skånska Energi AB
Skånska Energi är en oberoende, privatägd energikoncern som erbjuder klimateffektiva helhetslösningar inom energiområdet till konsumenter, företag och offentliga organisationer. Verksamheten består av fyra affärsområden: Produktion, Elnät, Elhandel och Energilösningar. Dessa affärsområden samverkar för att uppnå den gemensamma målsättningen att all kraftproduktion, all levererad el och alla de energilösningar vi tillhandahåller ska ha sitt ursprung i förnybara energikällor.

Skånska Energi driver egen småskalig och kostnadseffektiv elproduktion i vatten- och vindkraftverk. Elnätet är beläget norr och öster om Lund och består huvudsakligen av markförlagd kabel för att säkra elleveranserna. Skånska Energi levererar 100 procent förnybar och utsläppsfri el inom och utom det egna elnätet och är en ledande aktör inom klimateffektiva energilösningar genom att erbjuda egen geoenergiborrning och värmepumpsförsäljning.

Skånska Energi B-aktie handlas på Nasdaq OMX First North. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag.

För mer information om Skånska Energi, besök gärna http://www.skanska-energi.se