09 feb 2018

Ny CFO i Skånska Energi

Fredrik Lundgren har utsetts till ny CFO och medlem i Skånska Energis koncernledning. Han tillträder sin tjänst den 25 april 2018.

Fredrik Lundgren kommer närmast ifrån Bring, en del av Posten Norge, där han de senaste 5 åren innehaft en tjänst som Avdelnings- och redovisningschef för den inom Bring koncern-gemensamma funktionen Accounting Centre. Dessförinnan arbetade han under ca 10 år på ledande poster inom Bring Frigo (tidigare Frigoscandia Distribution).

”Fredrik har en gedigen erfarenhet av kvalificerad ekonomistyrning från ledande ekonomibefattningar. Han kommer som CFO i Skånska Energi bli medlem i koncernledningen och ha en nyckelroll i koncernens utvecklingsplaner”, säger Marianne Sernevi, VD för Skånska Energi.

Tidigare CFO, Anders Unger, kommer att helt fokusera på sin tjänst som VD för Skånska Energilösningar AB som har en viktig roll i koncernens fortsatta tillväxt .

Skånska Energis ledningsgrupp kommer efter förändringen att bestå av:
Marianne Sernevi: VD och affärsområdeschef Elhandel
Camilla Holmberg: Kommunikationsansvarig
Fredrik Lundgren: CFO
Anders Unger: VD Skånska Energilösningar AB
Stefan Wessmén: Affärsområdeschef Elnät
Krister Ström: Affärsområdeschef Produktion

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Camilla Holmberg, kommunikationsansvarig
Tel: 046 - 507 95
E-post: camilla.holmberg@skanska-energi.se

Denna information är sådan information som Skånska Energi AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 9 februari 2018 kl. 09.00 CET.

Kort om Skånska Energi AB
Skånska Energi är en oberoende energikoncern som erbjuder klimateffektiva helhetslösningar inom energiområdet till konsumenter, företag och offentliga organisationer. Verksamheten består av fyra områden: Produktion, Elnät, Elhandel och Energilösningar. Dessa områden samverkar för att uppnå den gemensamma målsättningen att all kraftproduktion, all levererad el och alla de energilösningar vi tillhandahåller ska ha sitt ursprung i förnybara energikällor.

Skånska Energi driver egen småskalig och kostnadseffektiv elproduktion i vatten- och vindkraftverk. Elnätet är beläget norr och öster om Lund och består huvudsakligen av markförlagd kabel för att säkra elleveranserna. Skånska Energi levererar 100 procent förnybar el inom och utom det egna elnätet och är en ledande aktör inom klimateffektiva energilösningar.

Skånska Energi B-aktie handlas på Nasdaq First North Stockholm. Certified Adviser är Erik Penser Bank.

För mer information om Skånska Energi, besök gärna www.skanska-energi.se.