06 jul 2015

Skånska Energi installerar geoenergi till Kävlinge kommun

Skånska Energi har fått i uppdrag av Midroc och Kävlinge kommun att installera en geoenergianläggning i samband med nybyggnation av en förskola.

Midroc och Kävlinge kommun fortsätter sin energistrategi med att använda förnybara energialternativ för att minska utsläppen av koldioxid och spara energi. Därför ställer de hårda krav på energisnåla och miljövänliga lösningar vid renovering och nybygge.

Sandhammarens förskola kommer att värmas med hjälp av en geoenergianläggning som Skånska Energi på totalentreprenad kommer att projektera och uppföra. Värme ska hämtas från ett energilager i marken och för att nå ner till den lagrade värmen kommer borrhål utföras till ca 150 meters djup.

"Vi fokuserar på att minimera den årliga energiförbrukningen för fastigheten och en energilösning med geoenergi är ett av bästa alternativen för att uppnå våra miljömål", säger Andreas Lund fastighetschef på Kävlinge kommun.

Arbetet kommer att starta hösten 2015.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Claes Ivarsson, Affärsområdeschef Energilösningar
Tel: 046-507 84
E-post: claes.ivarsson@skanska-energi.se

Camilla Holmberg, Kommunikationsansvarig
Tel: 046-507 95
E-post: camilla.holmberg@skanska-energi.se

Kort om Skånska Energi AB
Skånska Energi är en oberoende energikoncern som erbjuder klimateffektiva helhetslösningar inom energiområdet till konsumenter, företag och offentliga organisationer. Verksamheten består av fyra affärsområden: Produktion, Elnät, Elhandel och Energilösningar. Dessa affärsområden samverkar för att uppnå den gemensamma målsättningen att all kraftproduktion, all levererad el och alla de energilösningar vi tillhandahåller ska ha sitt ursprung i förnybara energikällor.

Skånska Energi driver egen småskalig och kostnadseffektiv elproduktion i vatten- och vindkraftverk. Elnätet är beläget norr och öster om Lund och består huvudsakligen av markförlagd kabel för att säkra elleveranserna. Skånska Energi levererar 100 procent förnybar och utsläppsfri el inom och utom det egna elnätet och är en ledande aktör inom klimateffektiva energilösningar genom att erbjuda egen geoenergiborrning och värmepumpsförsäljning.

Skånska Energi B-aktie handlas på Nasdaq OMX First North. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag.

För mer information om Skånska Energi, besök gärna www.skanska-energi.se.