24 sep 2012

Geoenergi till Kristianstadsbyggen

Skånska Energi har fått i uppdrag av AB Kristianstadsbyggen att installera värmepumpar i tre fastigheter i Färlöv utanför Kristianstad.

Fastigheterna har idag pelletspannor som uppvärmningssystem. Dessa kommer att ersättas med lagrad solenergi, så kallad geoenergi, och är ett led i Kristianstadsbyggens aktiva miljöarbete.

"Vi erbjuder ett av marknadens bredaste utbud av värmepumpar med den senaste tekniken som kombinerareffektivitet, miljöhänsyn och ekonomi. Skånska Energi har stor erfarenhet i denna typ av anläggningar och är idag marknadsledande inom geoenergiområdet", säger Mats Holm affärsområdeschef för Energilösningar.

Ordervärdet uppgår till 2 miljoner kronor.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Mats Holm, affärsområdeschef Energilösningar
Tel 046-507 14, 0709-44 61 49
E-post: mats.holm@skanska-energi.se

Camilla Holmberg, Kommunikationsansvarig
Tel: 046-507 95
E-post: camilla.holmberg@skanska-energi.se

Kort om Skånska Energi AB
Skånska Energi är en oberoende, privatägd energikoncern som erbjuder klimateffektiva helhetslösningar inom energiområdet till konsumenter, företag och offentliga organisationer. Verksamheten består av fyra affärsområden: Produktion, Elnät, Elhandel och Energilösningar. Dessa affärsområden samverkar för att uppnå den gemensamma målsättningen att all kraftproduktion, all levererad el och alla de energilösningar vi tillhandahåller ska ha sitt ursprung i förnybara energikällor.

Skånska Energi driver egen småskalig och kostnadseffektiv elproduktion i vatten- och vindkraftverk. Elnätet är beläget norr och öster om Lund och består huvudsakligen av markförlagd kabel för att säkra elleveranserna. Skånska Energi levererar 100 procent förnybar och utsläppsfri el inom och utom det egna elnätet och är en ledande aktör inom klimateffektiva energilösningar genom att erbjuda egen geoenergiborrning och värmepumpsförsäljning.

Skånska Energi B-aktie handlas på Nasdaq OMX First North. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag.

För mer information om Skånska Energi, besök gärna www.skanska-energi.se.