06 maj 2014

Framgångsrik lansering av serviceavtal på värmepumpar

Skånska Energi erbjuder nu sina kunder serviceavtal på ett flertal modeller IVT värmepumpar. Lanseringen av tjänsten har tagits emot mycket positivt av marknaden.

Genom regelbunden service ökar förutsättningarna för att värmepumpen ska arbeta optimalt år efter år och livslängden på pumpen förlängs. För att göra det enkelt och tryggt för kunden erbjuder Skånska Energi nu alla kunder som har en IVT-värmepump* att teckna ett förmånligt serviceavtal. I serviceavtalet ingår en årlig översyn av värmepumpens alla viktiga funktioner.

"Skånska Energi har stor teknisk kunskap och lång erfarenhet inom kyl- och värmepumpsteknik. Vi har valt att utöka vårt tjänsteutbud med serviceavtal för värmepumpar som en del av vår verksamhetsutveckling. Vi räknar med att denna tjänst kommer att öka väsentligt de nämaste åren", säger Saso Stojanovski, affärsområdeschef för Energilösningar på Skånska Energi.

Läs mer på vår hemsida www.skanska-energi.se/ivt
eller kontakta oss på tel.nr: 046- 507 00

* ej luft/luft värmepump.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Saso Stojanovski, affärsområdeschef Energilösningar
Tel: 046-507 00, 0703-85 82 88
E-post: saso.stojanovski@skanska-energi.se

Camilla Holmberg, Kommunikationsansvarig
Tel: 046-507 95
E-post: camilla.holmberg@skanska-energi.se

Kort om Skånska Energi AB
Skånska Energi är en oberoende, privatägd energikoncern som erbjuder klimateffektiva helhetslösningar inom energiområdet till konsumenter, företag och offentliga organisationer. Verksamheten består av fyra affärsområden: Produktion, Elnät, Elhandel och Energilösningar. Dessa affärsområden samverkar för att uppnå den gemensamma målsättningen att all kraftproduktion, all levererad el och alla de energilösningar vi tillhandahåller ska ha sitt ursprung i förnybara energikällor.

Skånska Energi driver egen småskalig och kostnadseffektiv elproduktion i vatten- och vindkraftverk. Elnätet är beläget norr och öster om Lund och består huvudsakligen av markförlagd kabel för att säkra elleveranserna. Skånska Energi levererar 100 procent förnybar och utsläppsfri el inom och utom det egna elnätet och är en ledande aktör inom klimateffektiva energilösningar genom att erbjuda egen geoenergiborrning och värmepumpsförsäljning.

Skånska Energi B-aktie handlas på Nasdaq OMX First North. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag.

För mer information om Skånska Energi, besök gärna www.skanska-energi.se.