13 jul 2012

Geoenergi till Skanskas nya kontor i Malmö

Skånska Energi har fått i uppdrag av Skanska att utföra borrning för ett så kallat Deep Green Cooling projekt till Skanskas nya kontor i Hyllie.

Uppdraget innebär att utföra ca 70 st borrhål som ska förse fastigheterna med kyla under varma årstiden och förvärma ventilationsluften under vintern.
I borrhålen som är 200 meter djupa installeras ett slangsystem sammankopplat med fastighetens kyl- och värmesystem.
Inga maskiner är installerade för att höja eller sänka temperaturen, utan allt energiutbyte sker med naturlig temperaturdifferens mellan fastighetens inneklimat och berget. Det innebär en extremt låg driftkostnad för energiutbytet.
Deep Green är ett begrepp som idag beskriver en byggnads miljöpåverkan, ju mörkare grönt desto mindre energiförbrukning och miljöpåverkan.

Projektet har ett ordervärde på ca 7 miljoner kronor och startar i augusti.


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Mats Holm, affärsområdeschef Energilösningar
Tel 046-507 14, 0709-44 61 49
E-post: mats.holm@skanska-energi.se

Camilla Holmberg, Kommunikationsansvarig
Tel: 046-507 95
E-post: camilla.holmberg@skanska-energi.se


Kort om Skånska Energi AB
Skånska Energi är en oberoende, privatägd energikoncern som erbjuder klimateffektiva helhetslösningar inom energiområdet till konsumenter, företag och offentliga organisationer. Verksamheten består av fyra affärsområden: Produktion, Elnät, Elhandel och Energilösningar. Dessa affärsområden samverkar för att uppnå den gemensamma målsättningen att all kraftproduktion, all levererad el och alla de energilösningar vi tillhandahåller ska ha sitt ursprung i förnybara energikällor.

Skånska Energi driver egen småskalig och kostnadseffektiv elproduktion i vatten- och vindkraftverk. Elnätet är beläget norr och öster om Lund och består huvudsakligen av markförlagd kabel för att säkra elleveranserna. Skånska Energi levererar 100 procent förnybar och utsläppsfri el inom och utom det egna elnätet och är en ledande aktör inom klimateffektiva energilösningar genom att erbjuda egen geoenergiborrning och värmepumpsförsäljning.

Skånska Energi B-aktie handlas på Nasdaq OMX First North. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag.

För mer information om Skånska Energi, besök gärna www.skanska-energi.se .