22 aug 2013

Mer geoenergi till AB Kristianstadsbyggen

Skånska Energi har fått i uppdrag av AB Kristianstadsbyggen att installera geoenergianläggningar till ytterligare två hyresfastigheter i Degeberga söder om Kristianstad.

AB Kristianstadsbyggen har anlitat Skånska Energi för att installera geoenergi till ytterligare två hyresfastigheter belägna i Degeberga. Fastigheterna använder idag oljepannor som kommer att ersättas med geoenergianläggningar för uppvärmning av fastigheterna och av tappvarmvattnet. Totalt har Skånska Energi hittills fått i uppdrag av AB Kristianstadsbyggen att konvertera uppvärmningssystemet i sju fastigheter till geoenergi. Geoenergianläggningarna kommer producera ca 85% av det totala energibehovet.

Ordersumman är ca 2 Mkr.

För mer information om geoenergi, gå in på www.skanska-energi.se


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Mats Holm, affärsområdeschef Energilösningar
Tel 046-507 14, 0709-44 61 49
E-post: mats.holm@skanska-energi.se

Camilla Holmberg, Kommunikationsansvarig
Tel: 046-507 95
E-post: camilla.holmberg@skanska-energi.se

 

Kort om Skånska Energi AB
Skånska Energi är en oberoende, privatägd energikoncern som erbjuder klimateffektiva helhetslösningar inom energiområdet till konsumenter, företag och offentliga organisationer. Verksamheten består av fyra affärsområden: Produktion, Elnät, Elhandel och Energilösningar. Dessa affärsområden samverkar för att uppnå den gemensamma målsättningen att all kraftproduktion, all levererad el och alla de energilösningar vi tillhandahåller ska ha sitt ursprung i förnybara energikällor.

Skånska Energi driver egen småskalig och kostnadseffektiv elproduktion i vatten- och vindkraftverk. Elnätet är beläget norr och öster om Lund och består huvudsakligen av markförlagd kabel för att säkra elleveranserna. Skånska Energi levererar 100 procent förnybar och utsläppsfri el inom och utom det egna elnätet och är en ledande aktör inom klimateffektiva energilösningar genom att erbjuda egen geoenergiborrning och värmepumpsförsäljning.

Skånska Energi B-aktie handlas på Nasdaq OMX First North. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag.

För mer information om Skånska Energi, besök gärna www.skanska-energi.se.