07 nov 2018

Hans Petersson utträder ur styrelsen i Skånska Energi

Skånska Energi vill härmed meddela att styrelsemedlemmen Hans Petersson begärt eget utträde ur styrelsen med omedelbar verkan.

”Med anledning av den nya ägarstrukturen anmäler jag härmed mitt omedelbara utträde ur styrelsen för Skånska Energi Aktiebolag. Jag tackar för sju intressanta år och önskar bolaget och dess anställda allt väl i den nya konstellationen” säger Hans Petersson.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jens Wikstedt, styrelseordförande
E-post: jens.wikstedt@skanska-energi.se

Marianne Sernevi, VD
E-post: marianne.sernevi@skanska-energi.se

Tel: 046-507 00

Denna information lämnades för offentliggörande den 7 november 2018 kl. 08.30.