19 aug 2016

Skånska Energi har löst ut rättigheten till ersättningkraft vid Kvillsfors vattenkraftverk

Den 1 juli 2016 förvärvades fastigheten Hultsfred Fröheda 2:20 med tillhörande rättighet.

Skånska Energi äger fastigheten Vetlanda Nyboholm 2:1 och bedriver där energiproduktion vid Kvillsfors vattenkraftverk. Angränsande fastighet Hultsfred Fröheda 2:20 har rätt till ersättning motsvarande 24,5% av produktionen vid vattenkraftverket Kvillsfors.

Den 1 juli 2016 förvärvade Skånska Energi fastigheten Fröheda 2:20 med tillhörande rättighet, vilket innebär att Skånska Energi fortsättningsvis säkerställs ersättning för all produktion i Kvillsfors vattenkraftverk.

Fastigheten med alla tillhörande rättigheter förvärvades för 2,4 Mkr.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Marianne Sernevi, VD
Tel: 046-507 43, 0708-69 05 69
E-post: marianne.sernevi@skanska-energi.se

Camilla Holmberg, Kommunikationsansvarig
Tel: 046-507 95
E-post: camilla.holmberg@skanska-energi.se

Denna information är sådan information som Skånska Energi AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 augusti 2016 kl 08.00.

Kort om Skånska Energi AB
Skånska Energi är en oberoende energikoncern som erbjuder klimateffektiva helhetslösningar inom energiområdet till konsumenter, företag och offentliga organisationer. Verksamheten består av fyra affärsområden: Produktion, Elnät, Elhandel och Energilösningar. Dessa affärsområden samverkar för att uppnå den gemensamma målsättningen att all kraftproduktion, all levererad el och alla de energilösningar vi tillhandahåller ska ha sitt ursprung i förnybara energikällor.

Skånska Energi driver egen småskalig och kostnadseffektiv elproduktion i vatten- och vindkraftverk. Elnätet är beläget norr och öster om Lund och består huvudsakligen av markförlagd kabel för att säkra elleveranserna. Skånska Energi levererar 100 procent förnybar och utsläppsfri el inom och utom det egna elnätet och är en ledande aktör inom klimateffektiva energilösningar.

Skånska Energi B-aktie handlas på Nasdaq OMX First North. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag.

För mer information om Skånska Energi, besök gärna www.skanska-energi.se.