14 jun 2012

Borruppdrag till nya polishuset i Rosengård i Malmö genomfört

Skånska Energi har nyligen avslutat borrning till nya polishuset i Rosengård i Malmö. Uppdraget till Skanska innebar borrning av 11 borrhål till 200 meters djup.

Skanska har valt att uppföra polishuset i Rosengård enligt konceptet "Deep Green Cooling" som är ett koncept som där man genom en färgpalett visualiserar hur stor klimatpåverkan en byggnad får.

Skånska Energi har utfört ett borrningsuppdrag så att systemet kyler byggnaden sommartid och förvärmer ventilationsluften vintertid. Entreprenaden har genomförts enligt uppsatta mål.

"Vi har varit mycket nöjda med Skånska Energi från anbudsskede till färdigställande. För oss har tiden varit en nyckelfaktor något som uppfattades redan i ett tidigt skede och sedan löstes smidigt genom skiftarbete", kommenterar Skanskas projektledare Emma Wetterstrand.

Ordervärde ca 1,3 Mkr.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Mats Holm, affärsområdeschef Energilösningar
Tel 046-507 14, 0709-44 61 49
E-post: mats.holm@skanska-energi.se

Camilla Holmberg, Kommunikationsansvarig
Tel: 046-507 95
E-post: camilla.holmberg@skanska-energi.se

Kort om Skånska Energi AB
Skånska Energi är en oberoende, privatägd energikoncern som erbjuder klimateffektiva helhetslösningar inom energiområdet till konsumenter, företag och offentliga organisationer. Verksamheten består av fyra affärsområden: Produktion, Elnät, Elhandel och Energilösningar. Dessa affärsområden samverkar för att uppnå den gemensamma målsättningen att all kraftproduktion, all levererad el och alla de energilösningar vi tillhandahåller ska ha sitt ursprung i förnybara energikällor.

Skånska Energi driver egen småskalig och kostnadseffektiv elproduktion i vatten- och vindkraftverk. Elnätet är beläget norr och öster om Lund och består huvudsakligen av markförlagd kabel för att säkra elleveranserna. Skånska Energi levererar 100 procent förnybar och utsläppsfri el inom och utom det egna elnätet och är en ledande aktör inom klimateffektiva energilösningar genom att erbjuda egen geoenergiborrning och värmepumpsförsäljning.

Skånska Energi B-aktie handlas på Nasdaq OMX First North. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag.

För mer information om Skånska Energi, besök gärna www.skanska-energi.se.