24 jan 2013

Geoenergi till IKANO i Borlänge

Skånska Energi har fått i uppdrag av IKANO att bygga en geoenergianläggning till deras handelsplats i Borlänge.

IKANO Retail Centres har anlitat Skånska Energi för att på totalentreprenad projektera och uppföra en geoenergianläggning med säsongslagrad energi till deras handelscentrum i Borlänge.

Energin kommer att hämtas från ett lager i berg bestående av 28 borrhål om sammanlagt 5800 meter. Via detta borrhålslager har man möjlighet att erhålla såväl värme som kyla, så kallad frikyla*. Detta är ett mycket klimat- och kostnadseffektivt sätt att tillgodose fastighetens värme- och kylbehov. Anläggningen kommer att uppnå en värmeeffekt på 750 kW och en kyleffekt på 1050 kW.

"Det är viktigt för oss att minimera den årliga energiförbrukningen för vår nya handelsplats i Borlänge. En energilösning med geoenergi är, med tanke på det stora kylbehovet, det bästa alternativet för att uppnå våra miljömål", säger Benny Florén, byggchef på IKANO Fastigheter.

"Vi är mycket stolta över att ha fått ännu en order från IKANO eftersom vi tidigare byggt anläggningar till dem i Lund och Helsingborg. Denna order förstärker vår position som marknadsledande inom geoenergiområdet", säger Mats Holm, affärsområdeschef för Energilösningar.

Ordersumman är ca 8 Mkr. Arbetet startar den 6 februari och planeras att slutföras under
september månad 2013.

* kyla som kan utvinnas direkt ur marken utan kostnad.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Mats Holm, affärsområdeschef Energilösningar
Tel 046-507 14, 0709-44 61 49
E-post: mats.holm@skanska-energi.se

Camilla Holmberg, Kommunikationsansvarig
Tel: 046-507 95
E-post: camilla.holmberg@skanska-energi.se

Kort om Skånska Energi AB
Skånska Energi är en oberoende, privatägd energikoncern som erbjuder klimateffektiva helhetslösningar inom energiområdet till konsumenter, företag och offentliga organisationer. Verksamheten består av fyra affärsområden: Produktion, Elnät, Elhandel och Energilösningar. Dessa affärsområden samverkar för att uppnå den gemensamma målsättningen att all kraftproduktion, all levererad el och alla de energilösningar vi tillhandahåller ska ha sitt ursprung i förnybara energikällor.

Skånska Energi driver egen småskalig och kostnadseffektiv elproduktion i vatten- och vindkraftverk. Elnätet är beläget norr och öster om Lund och består huvudsakligen av markförlagd kabel för att säkra elleveranserna. Skånska Energi levererar 100 procent förnybar och utsläppsfri el inom och utom det egna elnätet och är en ledande aktör inom klimateffektiva energilösningar genom att erbjuda egen geoenergiborrning och värmepumpsförsäljning.

Skånska Energi B-aktie handlas på Nasdaq OMX First North. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag.

För mer information om Skånska Energi, besök gärna www.skanska-energi.se.