15 jun 2012

Ombyggnation av geoenergianläggning till Triangeln i Malmö

Skånska Energi har fått i uppdrag av Vasakronan att bygga om befintlig geoenergianläggning i fastigheten Triangeln i Malmö.

Geoenergianläggningen vid Triangeln i Malmö har sedan byggstarten av Citytunneln stått still men kommer nu åter tas i drift. Skånska Energi har fått i uppdrag att bygga om och komplettera den befintliga geoenergianläggningen vid fastigheten Triangeln. Detta innebär bland annat borrning av nya borrhål för grundvatten samt ombyggnad av styr- och reglersystemet.

Uppförandet av anläggningen är komplicerat eftersom den ska placeras mitt i centrala Malmö i närheten av hotell och affärsverksamhet. Dessutom pågår byggarbeten på platsen. Projektstart är omgående och arbetet beräknas vara slutfört i november.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Mats Holm, affärsområdeschef Energilösningar
Tel 046-507 14, 0709-44 61 49
E-post: mats.holm@skanska-energi.se

Camilla Holmberg, Kommunikationsansvarig
Tel: 046-507 95
E-post: camilla.holmberg@skanska-energi.se

Kort om Skånska Energi AB
Skånska Energi är en oberoende, privatägd energikoncern som erbjuder klimateffektiva helhetslösningar inom energiområdet till konsumenter, företag och offentliga organisationer. Verksamheten består av fyra affärsområden: Produktion, Elnät, Elhandel och Energilösningar. Dessa affärsområden samverkar för att uppnå den gemensamma målsättningen att all kraftproduktion, all levererad el och alla de energilösningar vi tillhandahåller ska ha sitt ursprung i förnybara energikällor.

Skånska Energi driver egen småskalig och kostnadseffektiv elproduktion i vatten- och vindkraftverk. Elnätet är beläget norr och öster om Lund och består huvudsakligen av markförlagd kabel för att säkra elleveranserna. Skånska Energi levererar 100 procent förnybar och utsläppsfri el inom och utom det egna elnätet och är en ledande aktör inom klimateffektiva energilösningar genom att erbjuda egen geoenergiborrning och värmepumpsförsäljning.

Skånska Energi B-aktie handlas på Nasdaq OMX First North. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag.

För mer information om Skånska Energi, besök gärna www.skanska-energi.se.