20 maj 2016

Skånska Energilösningar installerar två nya geoenergianläggningar

Skånska Energilösningar* har fått två nya order för installation av geoenergianläggningar för leverans under 2016.

Det ena uppdraget innebär installation en geoenergianläggning för det nya forskningshotell som kommer att uppföras i området vid Max-lab och ESS i Lund.

Skånska Energilösningar har även fått uppdraget att installera en geoenergianläggning i en verkstadshall i Ekeby till Billesholms Bygg.

Uppdragen planeras att starta under sommaren 2016 och det sammanlagda ordervärdet uppgår till drygt 3 Mkr.

*Skånska Energilösningar ägs av Skånska Energi AB (60%) och HP-borrningar i Klippan AB (40%). Bolaget erbjuder kompletta energilösningar för uppvärmning och komfortkyla av fastigheter och företag.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Unger, VD Skånska Energilösningar AB
Tel: 046-507 31
E-post: anders.unger@skanska-energi.se

Kort om Skånska Energi AB
Skånska Energi är en oberoende energikoncern som erbjuder klimateffektiva helhetslösningar inom energiområdet till konsumenter, företag och offentliga organisationer. Verksamheten består av fyra affärsområden: Produktion, Elnät, Elhandel och Energilösningar. Dessa affärsområden samverkar för att uppnå den gemensamma målsättningen att all kraftproduktion, all levererad el och alla de energilösningar vi tillhandahåller ska ha sitt ursprung i förnybara energikällor.

Skånska Energi driver egen småskalig och kostnadseffektiv elproduktion i vatten- och vindkraftverk. Elnätet är beläget norr och öster om Lund och består huvudsakligen av markförlagd kabel för att säkra elleveranserna. Skånska Energi levererar 100 procent förnybar och utsläppsfri el inom och utom det egna elnätet och är en ledande aktör inom klimat-effektiva energilösningar.

Skånska Energi B-aktie handlas på Nasdaq OMX First North. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag.

För mer information om Skånska Energi, besök gärna www.skanska-energi.se.