31 mar 2015

Skånska Energi AB utvecklar affärsområde Energilösningar

Skånska Energi AB genomför en förändring för dotterbolaget Skånska Energi Värme och Kyla AB, som bedriver verksamheten inom affärsområde Energilösningar, i syfte att effektivisera affärsområdet och stärka dess position mot marknaden.

Dotterbolaget får en ny styrelse som ska överta ledningen från och med den 1 april 2015. Ledamöterna i den nya styrelsen kommer initialt från moderbolagets styrelse. Charlie Nilsson har utsetts till ledamot och Kent Petersson till suppleant. Fler ledamöter förväntas tillsättas under sommaren/hösten.

Claes Ivarsson, nu tillförordnad affärsområdeschef, tillträder samma datum tjänsten som chef för affärsområde Energilösningar och kommer att rapportera direkt till den nya styrelsen.

"Förändringen kommer att förbättra våra möjligheter att agera snabbare och mer effektivt i våra processer. Vi ser fortsatt mycket stor potential för affärsområde Energilösningar och anpassar nu ledning och organisation för att bättre möta marknadens behov", säger Göran Boijsen, styrelseordförande i Skånska Energi AB.

"Jag ser fram emot att få vara med och utveckla detta spännande affärsområde och med den nya strukturen kommer vi att kunna agera med kortare ledtider och en närmare koppling till våra kunder", säger Charlie Nilsson.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Charlie Nilsson, styrelseledamot
Tel: 0705-67 17 25
E-post: charlie.nilsson@telia.com

Claes Ivarsson, affärsområdeschef
Tel: 046-507 84
E-post: claes.ivarsson@skanska-energi.se

Kort om Skånska Energi AB
Skånska Energi är en oberoende, privatägd energikoncern som erbjuder klimateffektiva helhetslösningar inom energiområdet till konsumenter, företag och offentliga organisationer. Verksamheten består av fyra affärsområden: Produktion, Elnät, Elhandel och Energilösningar. Dessa affärsområden samverkar för att uppnå den gemensamma målsättningen att all kraftproduktion, all levererad el och alla de energilösningar vi tillhandahåller ska ha sitt ursprung i förnybara energikällor.

Skånska Energi driver egen småskalig och kostnadseffektiv elproduktion i vatten- och vindkraftverk. Elnätet är beläget norr och öster om Lund och består huvudsakligen av markförlagd kabel för att säkra elleveranserna. Skånska Energi levererar 100 procent förnybar och utsläppsfri el inom och utom det egna elnätet och är en ledande aktör inom klimateffektiva energilösningar genom att erbjuda egen geoenergiborrning och värmepumpsförsäljning.

Skånska Energi B-aktie handlas på Nasdaq OMX First North. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag.

För mer information om Skånska Energi, besök gärna www.skanska-energi.se.