08 dec 2014

Skånska Energi-koncernen nu miljöcertifierad enligt ISO 14001

Skånska Energi har nu slutfört miljöcertifiering av samtliga bolag i koncernen enligt ISO 14001. Genom certifieringen säkerställs att koncernen lever upp till de lagar och krav som finns, samt stimulerar företagets fortsatta arbete mot hållbar utveckling och ständiga miljöförbättringar.

Skånska Energi AB, Skånska Energi Nät AB och Skånska Energi Marknad AB blev miljöcertifierade enligt standarden ISO 14 001 redan år 2000. Sedan dess har verksamheten växt och övriga dotterbolag har efterhand lyfts in under certifikatet. År 2013 certifierades Skånska Energi Värme och Kyla AB och i år genomfördes en externrevision för att även inkludera Skånska Energi Vattenkraft AB i certifikatet. Revisionen avlöpte utan några avvikelser.

"Vi kan nu stolt konstatera att hela verksamheten är miljöcertifierad. Vi tar därmed ytterligare ett steg mot målet att säkerställa minsta möjliga miljöpåverkan i vår verksamhet. Detta engagerade arbete går i linje med vår affärsidé att producera och leverera förnybar energi och klimatvänliga, effektiva energilösningar till privatpersoner och företag", säger Per Eliasson VD på Skånska Energi.

Läs mer om vårt miljöarbete på vår hemsida: www.skanska-energi.se

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Per Eliasson, VD och koncernchef
Tel 046-507 43, 0705-56 66 05
E-post: per.eliasson@skanska-energi.se

Camilla Holmberg, Kommunikationsansvarig
Tel: 046-507 95
E-post: camilla.holmberg@skanska-energi.se

Kort om Skånska Energi AB
Skånska Energi är en oberoende, privatägd energikoncern som erbjuder klimateffektiva helhetslösningar inom energiområdet till konsumenter, företag och offentliga organisationer. Verksamheten består av fyra affärsområden: Produktion, Elnät, Elhandel och Energilösningar. Dessa affärsområden samverkar för att uppnå den gemensamma målsättningen att all kraftproduktion, all levererad el och alla de energilösningar vi tillhandahåller ska ha sitt ursprung i förnybara energikällor.

Skånska Energi driver egen småskalig och kostnadseffektiv elproduktion i vatten- och vindkraftverk. Elnätet är beläget norr och öster om Lund och består huvudsakligen av markförlagd kabel för att säkra elleveranserna. Skånska Energi levererar 100 procent förnybar och utsläppsfri el inom och utom det egna elnätet och är en ledande aktör inom klimateffektiva energilösningar genom att erbjuda egen geoenergiborrning och värmepumpsförsäljning.

Skånska Energi B-aktie handlas på Nasdaq OMX First North. Certified Adviser är Erik Penser Bank-aktiebolag.

För mer information om Skånska Energi, besök gärna www.skanska-energi.se.