30 apr 2019

Skånska Energis VD lämnar

Skånska Energi AB:s VD och koncernchef Marianne Sernevi har meddelat styrelsen att hon önskar sluta som VD. Hon fortsätter i sin nuvarande roll till 25 juli 2019, då hon även lämnar Skånska Energis styrelse.

Processen med att rekrytera en ny VD inleds omedelbart. Marianne Sernevi kommer att kvarstå som VD under sin uppsägningstid fram till och med den 25 juli 2019.

- Under sina tre år på Skånska Energi har Marianne Sernevi utvecklat och förbättrat Skånska Energis affärer och organisation. Som en mycket uppskattad VD med starkt driv och stort engagemang lämnar hon ett stort tomrum efter sig. Skånska Energi fortsätter sin tillväxt, tack vare en stark lokal förankring i Skåne. Jag och alla i styrelsen vill varmt tacka Marianne för hennes insatser för Skånska Energi och önskar henne lycka till i sitt framtida uppdrag, säger Micke Anderson, styrelseordförande Skånska Energi AB.

- Det har varit tre händelserika år och detta är inget lätt beslut. Jag och mina kollegor har tillsammans gjort stora förändringar och åstadkommit mycket som drivit Skånska Energi framåt. Kvar finns ett starkt och tryggt team som kommer att fortsätta att utveckla Skånska Energi som bolag, säger Marianne Sernevi.

Marianne Sernevi har varit VD på Skånska Energi sedan januari 2016 och börjar den 1 september 2019 som VD på AdderaCare AB.

Denna information är sådan information som Skånska Energi AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, MAR. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 april 2019 kl 08:00 CET. 

För ytterligare information kontakta:

Marianne Sernevi, VD
Telefon: 046-507 43
E-post: marianne.sernevi@skanska-energi.se

Micke Andersson, styrelseordförande
Telefon: 0739-17 91 04
E-post: micke.andersson@kraftringen.se

Kort om Skånska Energi AB
Skånska Energi är en oberoende energikoncern som erbjuder klimateffektiva helhetslösningar inom energiområdet till konsumenter, företag och offentliga organisationer. Verksamheten består av fyra områden: Produktion, Elnät, Elhandel och Energilösningar. Dessa områden samverkar för att uppnå den gemensamma målsättningen att all kraftproduktion, all levererad el och alla de energilösningar vi tillhandahåller ska ha sitt ursprung i förnybara energikällor.

Skånska Energi driver egen småskalig och kostnadseffektiv elproduktion i vattenkraftverk. Elnätet är beläget norr och öster om Lund och består huvudsakligen av markförlagd kabel för att säkra elleveranserna. Skånska Energi levererar 100 procent förnybar el inom och utom det egna elnätet och är en ledande aktör inom klimateffektiva energilösningar.

Skånska Energi B-aktie handlas på Nasdaq First North Stockholm.
Certified Adviser är Erik Penser Bank, kontaktuppgifter: mejl certifiedadviser@penser.se eller telefon 08-463 83 00.

För mer information om Skånska Energi, besök gärna www.skanska-energi.se.