24 sep 2018

Höjt bud från Acsnacs Energi

Acsnacs Energi AB (”Acsnacs Energi”) offentliggjorde den 6 september 2018 ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Skånska Energi att överlåta samtliga aktier i Skånska Energi till Acsnacs Energi för 60 kronor kontant per aktie. Infranode Energi AB offentliggjorde den 21 september 2018 ett konkurrerande erbjudande om 70 kronor kontant per aktie.

Acsnacs Energi offentliggjorde den 23 september 2018 en höjning av sitt erbjudande. Nu erbjuds 72 kronor kontant per aktie i Skånska Energi.

Det åligger styrelsen för Skånska Energi att senast en vecka före acceptfristens utgång, den 8 oktober kl 17.00, i Acsnacs Energis erbjudande återkomma med sin rekommendation till aktieägarna.