02 jul 2013

Geoenergi till AB Kristianstadsbyggen

Skånska Energi har fått i uppdrag av AB Kristianstadsbyggen att installera geoenergianläggningar till två fastigheter i Degeberga söder om Kristianstad.

AB Kristianstadbyggen fortsätter sin energistrategi med att ersätta all uppvärmning med fossila bränslen till förnybara energialternativ. Skånska Energi, som nyligen färdigställt installation av geoenergi till tre av Kristianstadsbyggens fastigheter i Färlöv, har fått i uppdrag att installera geoenergi till ytterligare två fastigheter belägna i Degeberga. Fastigheterna har idag pelletspannor och olja som uppvärmningssystem och dessa kommer att ersättas med driftsäkra geoenergianläggningar med värmepumpar för uppvärmning och varmvatten.

Ordersumman är ca 5 Mkr. Arbetet startar i slutet av sommaren och planeras att slutföras vid årsskiftet.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ola Svärd, projektledare Energilösningar
Tel 046-507 84, 0709-44 61 48
E-post: ola.svard@skanska-energi.se

Camilla Holmberg, Kommunikationsansvarig
Tel: 046-507 95
E-post: camilla.holmberg@skanska-energi.se

Kort om Skånska Energi AB
Skånska Energi är en oberoende, privatägd energikoncern som erbjuder klimateffektiva helhetslösningar inom energiområdet till konsumenter, företag och offentliga organisationer. Verksamheten består av fyra affärsområden: Produktion, Elnät, Elhandel och Energilösningar. Dessa affärsområden samverkar för att uppnå den gemensamma målsättningen att all kraftproduktion, all levererad el och alla de energilösningar vi tillhandahåller ska ha sitt ursprung i förnybara energikällor.

Skånska Energi driver egen småskalig och kostnadseffektiv elproduktion i vatten- och vindkraftverk. Elnätet är beläget norr och öster om Lund och består huvudsakligen av markförlagd kabel för att säkra elleveranserna. Skånska Energi levererar 100 procent förnybar och utsläppsfri el inom och utom det egna elnätet och är en ledande aktör inom klimateffektiva energilösningar genom att erbjuda egen geoenergiborrning och värmepumpsförsäljning.

Skånska Energi B-aktie handlas på Nasdaq OMX First North. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag. För mer information om Skånska Energi, besök gärna www.skanska-energi.se.