06 nov 2015

Marianne Sernevi ny VD i Skånska Energi

Styrelsen för Skånska Energi AB har beslutat att utse Marianne Sernevi till ny VD.

Marianne Sernevi har en bakgrund som elektroingenjör och kommer närmast från en tjänst som Marketing and Sales Director på Mectec Elektronik AB. Hon har tidigare varit VD på Cetec Electric AB som är ett av Sveriges ledande företag vad gäller produktion av kapslad elutrustning.

Marianne Sernevi tillträder tjänsten under första kvartalet nästa år. Intill den tidpunkten kommer Skånska Energis CFO Anders Unger fortsätta att upprätthålla befattningen som tillförordnad VD.

”Jag är mycket nöjd med rekryteringen av Marianne Sernevi till posten som VD för Skånska Energi. Marianne har, med sin breda erfarenhet inom försäljning, affärsutveckling och ledarskap, de bästa möjliga förutsättningarna att bidra till bolagets fortsatta utveckling, säger Göran Boijsen, styrelseordförande i Skånska Energi.

”Skånska Energi är ett spännande bolag med flera verksamhetsområden, stark lokal förankring samt med kunden och miljön i fokus. Jag ser fram emot att utveckla bolaget tillsammans med styrelsen och Skånska Energis medarbetare. Jag är glad över förtroendet och ser fram emot utmaningen”, säger Marianne Sernevi.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Camilla Holmberg, Kommunikationsansvarig
Tel: 046-507 95
E-post: camilla.holmberg@skanska-energi.se

Kort om Skånska Energi AB
Skånska Energi är en oberoende energikoncern som erbjuder klimateffektiva helhetslösningar inom energiområdet till konsumenter, företag och offentliga organisationer. Verksamheten består av fyra affärsområden: Produktion, Elnät, Elhandel och Energilösningar. Dessa affärsområden samverkar för att uppnå den gemensamma målsättningen att all kraftproduktion, all levererad el och alla de energilösningar vi tillhandahåller ska ha sitt ursprung i förnybara energikällor.

Skånska Energi driver egen småskalig och kostnadseffektiv elproduktion i vatten- och vindkraftverk. Elnätet är beläget norr och öster om Lund och består huvudsakligen av markförlagd kabel för att säkra elleveranserna. Skånska Energi levererar 100 procent förnybar och utsläppsfri el inom och utom det egna elnätet och är en ledande aktör inom klimateffektiva energilösningar.

Skånska Energi B-aktie handlas på Nasdaq OMX First North. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag.

För mer information om Skånska Energi, besök gärna www.skanska-energi.se.