22 feb 2016

Ny nätchef i Skånska Energi

Stefan Wessmén har utsetts till ny nätchef för Skånska Energi Nät AB. Han efterträder Mats Sjöström som går i pension efter 20 år i Skånska Energi.

Stefan Wessmén kommer närmast från Staffanstorps Energi där han som nätchef var ansvarig för bolagets verksamhet och dessutom var chef för Staffanstorps Fibernät AB. I tjänsten som nätchef på Skånska Energi kommer Stefan Wessmén leda, driva och vidareutveckla företagets nätverksamhet samt ingå i koncernens ledningsgrupp. Stefan Wessmén tillträder sin befattning den 16 maj 2016.

”Vi är glada att få välkomna Stefan till Skånska Energi. Han har lång och gedigen erfarenhet av eldistributionsbranschen och är väl insatt i de lagar och regelverk som styr ett nätbolag. Han kommer i rollen som nätchef att ha en nyckelroll i elnätets och Skånska Energis framtida utveckling”, säger Marianne Sernevi, VD för Skånska Energi.

”Jag ser verkligen fram emot att få arbeta på Skånska Energi som jag under flera år har haft ett nära samarbete med. Företaget finns i ett expansivit område, och det skall bli roligt att vara med på resan in i framtiden. Det ställs högre och högre krav på elnätet därför känns det bra att veta att man har kunniga och kompententa medarbetare”, säger Stefan Wessmén.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Marianne Sernevi, VD
Tel: 046-507 43, 0708-69 05 69
E-post: marianne.sernevi@skanska-energi.se

Camilla Holmberg, Kommunikationsansvarig
Tel: 046-507 95
E-post: camilla.holmberg@skanska-energi.se

Kort om Skånska Energi AB
Skånska Energi är en oberoende energikoncern som erbjuder klimateffektiva helhetslösningar inom energiområdet till konsumenter, företag och offentliga organisationer. Verksamheten består av fyra affärsområden: Produktion, Elnät, Elhandel och Energilösningar. Dessa affärsområden samverkar för att uppnå den gemensamma målsättningen att all kraftproduktion, all levererad el och alla de energilösningar vi tillhandahåller ska ha sitt ursprung i förnybara energikällor.

Skånska Energi driver egen småskalig och kostnadseffektiv elproduktion i vatten- och vindkraftverk. Elnätet är beläget norr och öster om Lund och består huvudsakligen av markförlagd kabel för att säkra elleveranserna. Skånska Energi levererar 100 procent förnybar och utsläppsfri el inom och utom det egna elnätet och är en ledande aktör inom klimat-effektiva energilösningar.

Skånska Energi B-aktie handlas på Nasdaq OMX First North. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag.

För mer information om Skånska Energi, besök gärna www.skanska-energi.se.