25 nov 2013

Skånska Energi utser CFO

Anders Unger har utsetts till CFO och medlem i Skånska Energis koncernledning. Han tillträder sin tjänst under första kvartalet 2014.

Anders Unger är för närvarande Finance Manager för Heinz North Europe där han även har ett större administrativt ansvar. Dessförinnan arbetade han på ledande poster inom MacGregor Bulk och Cardo Door.

"Anders har en gedigen erfarenhet av kvalificerad ekonomistyrning från affärsinriktade ekonomibefattningar. Han kommer som CFO i Skånska Energi bli medlem i koncernledningen och ha en nyckelroll i koncernens tillväxt- och expansionsplaner, framförallt inom affärsområde Energilösningar", säger Per Eliasson, VD och koncernchef för Skånska Energi.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Per Eliasson, VD och koncernchef
Tel: 046-507 43, 0705-56 66 05
E-post: per.eliasson@skanska-energi.se

Camilla Holmberg, Kommunikationsansvarig
Tel: 046-507 95
E-post: camilla.holmberg@skanska-energi.se

Kort om Skånska Energi AB
Skånska Energi är en oberoende, privatägd energikoncern som erbjuder klimateffektiva helhetslösningar inom energiområdet till konsumenter, företag och offentliga organisationer. Verksamheten består av fyra affärsområden: Produktion, Elnät, Elhandel och Energilösningar. Dessa affärsområden samverkar för att uppnå den gemensamma målsättningen att all kraftproduktion, all levererad el och alla de energilösningar vi tillhandahåller ska ha sitt ursprung i förnybara energikällor.

Skånska Energi driver egen småskalig och kostnadseffektiv elproduktion i vatten- och vindkraftverk. Elnätet är beläget norr och öster om Lund och består huvudsakligen av markförlagd kabel för att säkra elleveranserna. Skånska Energi levererar 100 procent förnybar och utsläppsfri el inom och utom det egna elnätet och är en ledande aktör inom klimateffektiva energilösningar genom att erbjuda egen geoenergiborrning och värmepumpsförsäljning.

Skånska Energi B-aktie handlas på Nasdaq OMX First North. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag.

För mer information om Skånska Energi, besök gärna www.skanska-energi.se.