04 jun 2019

Anders Möller utses till ny VD och koncernchef för Skånska Energi

Skånska Energi AB:s styrelse har utsett Anders Möller till ny VD och koncernchef från och med den 1 juli 2019.

- Vi är mycket nöjda med att kunna rekrytera Anders Möller som ny VD för Skånska Energi. Han har mycket lång erfarenhet av energibranschen, både inom de traditionella verksamhetsområdena och i utveckling av nya affärer, säger styrelsens ordförande Micke Andersson.

Anders kommer närmst från en tjänst som senior advisor på Kraftringen Energi AB och har dessförinnan bland annat varit Chef för Kraftringens Affärs-och verksamhetsutveckling och VD för Kraftringen Nät AB.

- Jag är glad och stolt samt ser fram att tillsammans med kunder, samarbetspartners, personal och styrelse utveckla bolaget vidare. Skånska Energi är ett välskött bolag med alla förutsättningar att vara fortsatt framgångsrikt i en föränderlig energibransch, säger Anders Möller.

För ytterligare information kontakta:
Micke Andersson, styrelseordförande
Telefon: 0739-17 91 04
E-post: micke.andersson@kraftringen.se

Kort om Skånska Energi AB
Skånska Energi är en oberoende energikoncern som erbjuder klimateffektiva helhetslösningar inom energiområdet till konsumenter, företag och offentliga organisationer. Verksamheten består av fyra områden: Produktion, Elnät, Elhandel och Energilösningar. Dessa områden samverkar för att uppnå den gemensamma målsättningen att all kraftproduktion, all levererad el och alla de energilösningar vi tillhandahåller ska ha sitt ursprung i förnybara energikällor.

Skånska Energi driver egen småskalig och kostnadseffektiv elproduktion i vattenkraftverk. Elnätet är beläget norr och öster om Lund och består huvudsakligen av markförlagd kabel för att säkra elleveranserna. Skånska Energi levererar 100 procent förnybar el inom och utom det egna elnätet och är en ledande aktör inom klimateffektiva energilösningar.

Skånska Energi B-aktie handlas på Nasdaq First North Stockholm.
Certified Adviser är Erik Penser Bank, kontaktuppgifter: mejl certifiedadviser@penser.se eller telefon 08-463 83 00.

För mer information om Skånska Energi, besök gärna www.skanska-energi.se.