14 feb 2012

Skånska Energi tecknar ramavtal med JM

Skånska Energi har tecknat ett ramavtal med JM som säkrar leveranser av IVT värmepumpar till JM:s fastigheter under de närmaste 2 åren.

JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder med tyngdpunkt på storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Belgien. Skånska Energi har efter en omfattande genomlysning av hela verksamheten blivit godkänd som leverantör till JM och ska leverera värmepumpsutrustning till all JMs nyproduktion i Skåne och Halland.

- Vi erbjuder ett av marknadens bredaste utbud av värmepumpar med den senaste tekniken som kombinerar effektivitet, miljöhänsyn och ekonomi. Produkterna som kommer att levereras till JM:s fastigheter avser IVT produktsortiment för vilka Skånska Energi är återförsäljare, säger Mats Holm, affärsområdeschef för energilösningar på Skånska Energi.

Avtalet med JM löper på 2 år och är ramavtal vilket innebär att Skånska Energi har alla rättigheter att leverera värmepumpar i projekten. I vissa fall kan även energiborrning förekomma. I dessa fall kommer beräkningar för enskilda projekt genomföras.

- Skåne och Halland räknas som ett av de största tillväxtområdena tillsammans med Göteborg och Stockholm. Vi är mycket nöjda med att JM valt oss som leverantör av värmepumpar. Det är ett kvitto på att vi lever upp till de mycket stränga krav på kvalitet och miljö som ställs på en leverantör till JM, säger Mats Holm

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Mats Holm
Tel: 0709-44 61 49
E-post: mats.holm@skanska-energi.se

Camilla Holmberg, kommunikationsansvarig
Tel: 046-507 95, 0702-09 17 02
E-post: camilla.holmberg@skanska-energi.se

Kort om Skånska Energi AB
Skånska Energi är en oberoende, privatägd energikoncern som erbjuder klimateffektiva helhetslösningar inom energiområdet till konsumenter, företag och offentliga organisationer. Verksamheten består av fyra affärsområden: Produktion, Elnät, Elhandel och Energilösningar. Dessa affärsområden samverkar för att uppnå den gemensamma målsättningen att all kraftproduktion, all levererad el och alla de energilösningar vi tillhandahåller ska ha sitt ursprung i förnybara energikällor.

Skånska Energi driver egen småskaling och kostnadseffektiv elproduktion i vatten- och vindkraftverk. Elnätet är beläget öster om Lund och består huvudsakligen av markförlagd kabel för att säkra elleveranserna. Skånska Energi levererar 100 procent förnybar och utsläppsfri el inom och utom det egna elnätet och är en ledande aktör inom klimateffektiva energilösningar genom att erbjuda egen geoenergiborrning och värmepumpsförsäljning.

Skånska Energi B-aktie handlas på Nasdaq OMX First North. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag.

För mer information om Skånska Energi, besök gärna www.skanska-energi.se.