07 feb 2012

Skånska Energi uppför geoenergianläggning till Lunds nya kommunhus

Skånska Energi har fått i uppdrag att projektera och uppföra en geoenergianläggning till Lunds nya kommunhus Kristallen som skall stå klart under inledningen på 2014.

Det är mycket glädjande att Lunds kommun valt att satsa på geoenergi för att klara de tuffa miljömål som man ställt på Kommunhuset Kristallen i centrala Lund. Byggnaden kommer att inrymma ca 500 arbetsplatser och ytan beräknas till 14 000 kvm. Målbilden för Kristallen är att den ska ses som en profilbyggnad som ska vara attraktiv, flexibel, hållbar och energieffektiv.

Fastigheten kommer att värmas och kylas med hjälp av en geoenergianläggning som Skånska Energi har fått i uppdrag att på totalentreprenad projektera och uppföra. Värme och kyla kommer att hämtas från ett energilager i marken och för att nå ner till den lagrade värmen kommer ett flertal borrhål utföras till 150 meters djup. Via borrhålslagret har man möjlighet att erhålla så kallad frikyla, vilket är ett mycket klimat- och kostnadseffektivt sätt att tillgodose en fastighets kylbehov.

"Ett viktigt mål för Kristallen är att uppnå guldnivå enligt systemet för miljöklassade byggnader. Vi fokuserar på att minimera den årliga energiförbrukningen för fastigheten. En energilösning med geoenergi är, med tanke på det stora kylbehovet, det bästa alternativet för att uppnå våra miljömål", säger Anders Eson Welin, chef projektledning på Lundafastigheter.

"Denna order förstärker, tillsammans med vårt pågående projekt Ideon Gateway, vår position som marknadsledande inom geoenergiområdet", säger Mats Holm, affärsområdeschef för Energilösningar.


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mats Holm, affärsområdeschef Energilösningar
Tel: 046-507 14, 0709-44 61 49
E-post: mats.holm@skanska-energi.se

Camilla Holmberg, kommunikationsansvarig
Tel: 046-507 95, 0702-09 17 02
E-post: camilla.holmberg@skanska-energi.se

Kort om Skånska Energi AB
Skånska Energi är en oberoende, privatägd energikoncern som erbjuder klimateffektiva helhetslösningar inom energiområdet till konsumenter, företag och offentliga organisationer. Verksamheten består av fyra affärsområden: Produktion, Elnät, Elhandel och Energilösningar. Dessa affärsområden samverkar för att uppnå den gemensamma målsättningen att all kraftproduktion, all levererad el och alla de energilösningar vi tillhandahåller ska ha sitt ursprung i förnybara energikällor.

Skånska Energi driver egen småskalig och kostnadseffektiv elproduktion i vatten- och vindkraftverk. Elnätet är beläget öster om Lund och består huvudsakligen av markförlagd kabel för att säkra elleveranserna. Skånska Energi levererar 100 procent förnybar och utsläppsfri el inom och utom det egna elnätet och är en ledande aktör inom klimateffektiva energilösningar genom att erbjuda egen geoenergiborrning och värmepumpsförsäljning.

Skånska Energi B-aktie handlas på Nasdaq OMX First North. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag.

För mer information om Skånska Energi, besök gärna www.skanska-energi.se.