15 jan 2019

Skånska Energi säljer vattenkraftverken i Nissan

Skånska Energi har sålt vattenkraftverken i Nissan till Per Warnström, som ska fortsätta att driva småskalig elproduktion.

För att nå optimal drift- och kostnadseffektivitet strävar Skånska Energi efter att renodla sitt bestånd av vattenkraftverk till östra Småland.

Enligt Marianne Sernevi, vd för Skånska Energi, leder inte affären till några större förändringar för vattenkraftverken i Nissan.
- För oss är det viktigt att hitta en ägare med stort intresse för vattenkraft och som fortsätter att ta hand om kraftverken på bästa sätt.

Om Skånska Energis vattenkraft

Skånska Energi är en av Sveriges största aktörer inom småskalig vattenkraft. Koncernen äger, efter försäljningen, åtta vattenkraftverk i östra Småland med en medelproduktion på 32 GWh per år.
Köpeskillingen uppgår till 6 Mkr och tillträdesdag den 14 januari 2019.


För ytterligare information kontakta:

Marianne Sernevi, VD och Koncernchef
Tel växel: 046-507 00
E-post: marianne.sernevi@skanska-energi.se      


Kort om Skånska Energi AB
Skånska Energi är en oberoende energikoncern som erbjuder klimateffektiva helhetslösningar inom energiområdet till konsumenter, företag och offentliga organisationer. Verksamheten består av fyra områden: Produktion, Elnät, Elhandel och Energilösningar. Dessa områden samverkar för att uppnå den gemensamma målsättningen att all kraftproduktion, all levererad el och alla de energilösningar vi tillhandahåller ska ha sitt ursprung i förnybara energikällor.

Skånska Energi driver egen småskalig och kostnadseffektiv elproduktion i vatten- och vindkraftverk. Elnätet är beläget norr och öster om Lund och består huvudsakligen av markförlagd kabel för att säkra elleveranserna. Skånska Energi levererar 100 procent förnybar el inom och utom det egna elnätet och är en ledande aktör inom klimateffektiva energilösningar.

Skånska Energi B-aktie handlas på Nasdaq First North Stockholm.
Certified Adviser är Erik Penser Bank, kontaktuppgifter: mejl certifiedadviser@penser.se eller telefon 08-463 83 00.

För mer information om Skånska Energi, besök gärna www.skanska-energi.se.