24 apr 2012

Överenskommelse angående anslutning av Örtofta kraftvärmeverk

Skånska Energi och Lunds Energi har träffat en uppgörelse som innebär att Lunds Energi kommer att förlägga en 130 kV kabel inom Skånska Energis nätkoncession för område.

Under hösten har förhandlingar mellan Skånska Energi och Lunds Energi genomförts. En uppgörelse har träffats som bygger på att Skånska Energi godkänner att Lunds Energi förlägger en 130 kV kabel från Örtofta Kraftvärmeverk upp till deras mottagningsstation i Eslöv Gryby. Skånska Energi har samtyckt till Lunds Energis ansökan om nätkoncession för linje som nu är godkänd av Energimyndigheten. Uppgörelsen innebär att Skånska Energi erhåller en ersättning om 10 miljoner kronor.

Ersättningen kommer att redovisas som en jämförelsestörande post under andra kvartalet 2012.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Per Eliasson, VD och koncernchef

Tel 046-507 43, 0705-56 66 05
E-post: per.eliasson@skanska-energi.se

Camilla Holmberg, Kommunikationsansvarig
Tel: 046-507 95
E-post: camilla.holmberg@skanska-energi.se

Kort om Skånska Energi AB
Skånska Energi är en oberoende, privatägd energikoncern som erbjuder klimateffektiva helhetslösningar inom energiområdet till konsumenter, företag och offentliga organisationer. Verksamheten består av fyra affärsområden: Produktion, Elnät, Elhandel och Energilösningar. Dessa affärsområden samverkar för att uppnå den gemensamma målsättningen att all kraftproduktion, all levererad el och alla de energilösningar vi tillhandahåller ska ha sitt ursprung i förnybara energikällor.

Skånska Energi driver egen småskalig och kostnadseffektiv elproduktion i vatten- och vindkraftverk. Elnätet är beläget öster om Lund och består huvudsakligen av markförlagd kabel för att säkra elleveranserna. Skånska Energi levererar 100 procent förnybar och utsläppsfri el inom och utom det egna elnätet och är en ledande aktör inom klimateffektiva energilösningar genom att erbjuda egen geoenergiborrning och värmepumpsförsäljning.

Skånska Energi B-aktie handlas på Nasdaq OMX First North. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag.

För mer information om Skånska Energi, besök gärna www.skanska-energi.se.