25 sep 2018

Uppdatering om budsituationen samt Catrine Buregård utträder ur styrelsen

Acsnacs Energi AB (”Acsnacs Energi”) offentliggjorde den 6 september 2018 ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Skånska Energi att överlåta samtliga aktier i Skånska Energi till Acsnacs Energi för 60 kronor kontant per aktie. Sedan Infranode Energi AB (”Infranode”) den 21 september 2018 offentliggjort ett konkurrerande erbjudande om 70 kronor kontant per aktie, höjde Acsnacs Energi den 23 september 2018 sitt bud till 72 kronor och har meddelat att Acsnacs Energi har förvärvat vissa aktieposter i Skånska Energi.

Igår, den 24 september 2018 efter börsens stängning, offentliggjorde Infranode en höjning av sitt bud till 75 kronor per aktie och meddelade att Infranode sänker villkoret rörande lägsta acceptansnivå i sitt erbjudande från mer än 90 procent av aktierna till mer än 50 procent av aktierna och rösterna i Skånska Energi.

Styrelsen för Skånska Energi följer noga utvecklingen och kommer att återkomma med sin rekommendation till aktieägarna.

En av de aktieägare som sålt sina aktier till Acsnacs Energi är styrelseledamoten Catrine Buregård, som i samband därmed meddelat att hon genast utträder ur styrelsen för Skånska Energi.