09 maj 2014

Skånska Energi delar med sig av expertis i borrteknik

Skånska Energi delar med sig av sin kunskap i borrteknik till Brasfondgruppen i Brasilien i samarbete med LKAB.

LKAB har anlitat Skånska Energi för ett projekt i Rio de Janerio, Brasilien. Projektet innebär borrning för schakt till ett nytt tunnelbanesystem och Skånska Energi har bidragit med sin expertis inom Wassaraborrning, en teknik som innebär att man driver borrhammaren med vatten i stället för tryckluft. Skånska Energi utbildade och instruerade lokala borringenjörer inom tekniken.

"Vi har hög kompetens inom Wassaraborrning eftersom det är den teknik vi ofta använder när vi uppför våra geoenergianläggningar här i Sverige. Det är en stor fördel för oss att vi kan medverka i internationella projekt och dela med oss av vår kunskap. På detta sätt kan vi också samla erfarenheter och bredda vår egen kompentens", säger Saso Stojanovski,
affärsområdeschef för Energilösningar.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Saso Stojanovski, affärsområdeschef Energilösningar
Tel: 046-507 00, 0703-85 82 88
E-post: saso.stojanovski@skanska-energi.se

Camilla Holmberg, Kommunikationsansvarig
Tel: 046-507 95
E-post: camilla.holmberg@skanska-energi.se 

Kort om Skånska Energi AB
Skånska Energi är en oberoende, privatägd energikoncern som erbjuder klimateffektiva helhetslösningar inom energiområdet till konsumenter, företag och offentliga organisationer. Verksamheten består av fyra affärsområden: Produktion, Elnät, Elhandel och Energilösningar. Dessa affärsområden samverkar för att uppnå den gemensamma målsättningen att all kraftproduktion, all levererad el och alla de energilösningar vi tillhandahåller ska ha sitt ursprung i förnybara energikällor.

Skånska Energi driver egen småskalig och kostnadseffektiv elproduktion i vatten- och vindkraftverk. Elnätet är beläget norr och öster om Lund och består huvudsakligen av markförlagd kabel för att säkra elleveranserna. Skånska Energi levererar 100 procent förnybar och utsläppsfri el inom och utom det egna elnätet och är en ledande aktör inom klimateffektiva energilösningar genom att erbjuda egen geoenergiborrning och värmepumpsförsäljning.

Skånska Energi B-aktie handlas på Nasdaq OMX First North. Certified Adviser är Erik Penser Bank-aktiebolag.

För mer information om Skånska Energi, besök gärna www.skanska-energi.se.