19 apr 2018

Bostadsrättsförening i Malmö väljer geoenergi från Skånska Energilösningar

Skånska Energilösningar har tecknat avtal med bostadsrättsföreningen Hagalund i Malmö att ansvara för uppvärmning av föreningens lägenheter enligt konceptet GEOkomfort®.

Bostadsrättsföreningen Hagalund i Malmö har valt geoenergi för den framtida uppvärmningen i sina lägenheter. Föreningen som har 276 lägenheter kommer att få sin uppvärmning genom bergvärme. Avtalet löper under 15 år och den nya anläggningen kommer att tas i drift under hösten 2018.

Bostadsföreningen får en fullservicelösning där Skånska Energilösningar AB projekterar, bygger och äger geoenergianläggningen. Efter avtalstiden slut övergår anläggningen i bostadsrättsföreningens ägo.

”Genom att välja GEOkomfort® får bostadsrättsföreningen Hagalund en mycket miljövänlig anläggning med lägre uppvärmningskostnader jämfört med den befintliga lösningen utan att behöva investera”, säger Tommy Eliasson, ordförande i bostadsrättsföreningen Hagalund.

Skånska Energilösningar AB ägs av Skånska Energi AB (60%) och HP-borrningar i Klippan AB (40%). Bolaget erbjuder kompletta energilösningar för uppvärmning och komfortkyla av fastigheter och företag.

Denna information är sådan information som Skånska Energi AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 19 april 2018 kl. 08.00 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Unger, VD Skånska Energilösningar AB
Tel: 046-507 31
E-post: anders.unger@skanska-energi.se

Kort om Skånska Energi AB
Skånska Energi är en oberoende energikoncern som erbjuder klimateffektiva helhetslösningar inom energiområdet till konsumenter, företag och offentliga organisationer. Verksamheten består av fyra affärsområden: Produktion, Elnät, Elhandel och
Energilösningar. Dessa affärsområden samverkar för att uppnå den gemensamma målsättningen att all kraftproduktion, all
levererad el och alla de energilösningar vi tillhandahåller ska ha sitt ursprung i förnybara energikällor.

Skånska Energi driver egen småskalig och kostnadseffektiv elproduktion i vatten- och vindkraftverk. Elnätet är beläget norr och öster om Lund och består huvudsakligen av markförlagd kabel för att säkra elleveranserna. Skånska Energi levererar 100 procent förnybar och utsläppsfri el inom och utom det egna elnätet och är en ledande aktör inom klimateffektiva energilösningar.

Skånska Energi B-aktie handlas på Nasdaq First North Stockholm. Certified Adviser är Erik Penser Bank.

För mer information om Skånska Energi, besök gärna www.skanska-energi.se.