31 mar 2016

Skånska Energi öppnar nytt IVT-center i Svedala

Skånska Energi stärker sin närvaro i Skåne genom att öppna ett IVT-Center i Svedala utanför Malmö. Bolaget har sedan tidigare IVT-center i Södra Sandby utanför Lund och i Trelleborg.

Skånska Energi är sedan många år IVT-Center återförsäljare av IVT värmepumpar och förser Skåne med värmepumpar för bergvärme, jordvärme, grundvatten, luft/vatten och luft/luft. Utöver försäljning av värmepumpar från IVT erbjuder Skånska Energi även installation och service av värmepumpar. IVT är en av Europas största värmepumpstillverkare som genom återförsäljare tillgodoser behovet av värme och kyla till villa- och fastighetsägare i Sverige.

”Det är viktigt att vara lokalt representerade vid försäljning av värmepumpar. Genom att öppna ett IVT-Center i Svedala ökar våra möjligheter ge kunderna support och råd om val av värmepumpslösningar i denna växande kommun”, säger Anders Unger, VD på Skånska Energilösningar AB.

IVT-center i Svedala öppnar den 5 april 2016.

Skånska Energi och HP Borrningar i Klippan driver sedan november 2015 det gemensamägda bolaget Skånska Energilösningar AB. Verksamheten består av försäljning av kompletta energilösningar för värme och kyla till fastigheter samt värmepumpsservice till privat- och företagskunder.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Unger, VD Skånska Energilösningar AB
Tel: 046-507 31
E-post: anders.unger@skanska-energi.se

Kort om Skånska Energi AB
Skånska Energi är en oberoende energikoncern som erbjuder klimateffektiva helhetslösningar inom energiområdet till konsumenter, företag och offentliga organisationer. Verksamheten består av fyra affärsområden: Produktion, Elnät, Elhandel och Energilösningar. Dessa affärsområden samverkar för att uppnå den gemensamma målsättningen att all kraftproduktion, all levererad el och alla de energilösningar vi tillhandahåller ska ha sitt ursprung i förnybara energikällor.

Skånska Energi driver egen småskalig och kostnadseffektiv elproduktion i vatten- och vindkraftverk. Elnätet är beläget norr och öster om Lund och består huvudsakligen av markförlagd kabel för att säkra elleveranserna. Skånska Energi levererar 100 procent förnybar och utsläppsfri el inom och utom det egna elnätet och är en ledande aktör inom klimat-effektiva energilösningar.

Skånska Energi B-aktie handlas på Nasdaq OMX First North. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag.

För mer information om Skånska Energi, besök gärna www.skanska-energi.se.