17 apr 2014

Skånska Energi AB offentliggör årsredovisningen för 2013

Skånska Energi AB (publ) offentliggör härmed årsredovisningen för 2013.

Årsredovisningen finns nu tillgänglig för nedladdning på bolagets hemsida www.skanska-energi.se. Årsredovisningen kommer att distribueras i tryckt form till samtliga aktieägare under vecka 17 tillsammans med kallelsen till årsstämman. Årsredovisningen kan även beställas direkt från Skånska Energi på e-post: se@skanska-energi .se eller på telefon 046-507 00.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Per Eliasson, VD och koncernchef
Tel 046-507 43, 0705-56 66 05
E-post: per.eliasson@skanska-energi.se

Anders Unger, CFO
Tel 046-507 31, 0736-65 07 31
E-post: anders.unger@skanska-energi.se