12 jul 2012

Geoenergi ersätter fjärrvärme till bostadsrättsförening i Malmö

Skånska Energi har fått i uppdrag att uppföra en geoenergianläggning till bostadsrättsföreningen Friheten i centrala Malmö.

Bostadsrättsföreningen använder idag fjärrvärme för uppvärmning av fastigheten. Efter ombyggnaden kommer uppvärmningen att ske med lagrad solenergi, så kallad geoenergi. "- Förutom lägre driftkostnader så minskar vi också koldioxidutsläppen väsentligt" säger Bernt-Olof Larsson, ordförande i Bostadsrättsförening Friheten i Malmö.

Totalt kommer 96 lägenheter i två fastigheter att försörjas med värme och tappvarmvatten.

Skånska Energi utför arbetet som en totalentreprenad där allt från borrning till driftsatt anläggning ingår.


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Mats Holm, affärsområdeschef Energilösningar

Tel 046-507 14, 0709-44 61 49
E-post: mats.holm@skanska-energi.se

Camilla Holmberg, Kommunikationsansvarig
Tel: 046-507 95
E-post: camilla.holmberg@skanska-energi.se

Kort om Skånska Energi AB
Skånska Energi är en oberoende, privatägd energikoncern som erbjuder klimateffektiva helhetslösningar inom energiområdet till konsumenter, företag och offentliga organisationer. Verksamheten består av fyra affärsområden: Produktion, Elnät, Elhandel och Energilösningar. Dessa affärsområden samverkar för att uppnå den gemensamma målsättningen att all kraftproduktion, all levererad el och alla de energilösningar vi tillhandahåller ska ha sitt ursprung i förnybara energikällor.

Skånska Energi driver egen småskalig och kostnadseffektiv elproduktion i vatten- och vindkraftverk. Elnätet är beläget norr och öster om Lund och består huvudsakligen av markförlagd kabel för att säkra elleveranserna. Skånska Energi levererar 100 procent förnybar och utsläppsfri el inom och utom det egna elnätet och är en ledande aktör inom klimateffektiva energilösningar genom att erbjuda egen geoenergiborrning och värmepumpsförsäljning.

Skånska Energi B-aktie handlas på Nasdaq OMX First North. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag.

För mer information om Skånska Energi, besök gärna www.skanska-energi.se .