16 apr 2015

Skånska Energi AB offentliggör årsredovisningen för 2014

Skånska Energi AB (publ) offentliggör härmed årsredovisningen för 2014.

Årsredovisningen finns nu tillgänglig på bolagets hemsida www.skanska-energi.se. Årsredovisningen kommer att distribueras i tryckt form till samtliga aktieägare under vecka 17 tillsammans med kallelsen till årsstämman. Årsredovisningen kan även beställas direkt från Skånska Energi på e-post: se@skanska-energi .se eller på telefon 046-507 00.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Per Eliasson, VD och koncernchef

Tel 046-507 43, 0705-56 66 05
E-post: per.eliasson@skanska-energi.se

Anders Unger, CFO
Tel 046-507 31, 0736-65 07 31
E-post: anders.unger@skanska-energi.se

Kort om Skånska Energi AB
Skånska Energi är en oberoende, privatägd energikoncern som erbjuder klimateffektiva helhetslösningar inom energiområdet till konsumenter, företag och offentliga organisationer. Verksamheten består av fyra affärsområden: Produktion, Elnät, Elhandel och Energilösningar. Dessa affärsområden samverkar för att uppnå den gemensamma målsättningen att all kraftproduktion, all levererad el och alla de energilösningar vi tillhandahåller ska ha sitt ursprung i förnybara energikällor.

Skånska Energi driver egen småskalig och kostnadseffektiv elproduktion i vatten- och vindkraftverk. Elnätet är beläget norr och öster om Lund och består huvudsakligen av markförlagd kabel för att säkra elleveranserna. Skånska Energi levererar 100 procent förnybar och utsläppsfri el inom och utom det egna elnätet och är en ledande aktör inom klimateffektiva energilösningar genom att erbjuda egen geoenergiborrning och värmepumpsförsäljning.

Skånska Energi B-aktie handlas på Nasdaq OMX First North. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag.

För mer information om Skånska Energi, besök gärna http://www.skanska-energi.se