28 sep 2012

Brand i generator i Stackarps vattenkraftverk

Vid 11-tiden på torsdagen inträffade en mindre explosion i generatorn i Stackarps vattenkraftsverk. En brand och rökutveckling uppstod men ingen människa kom till skada.

Det var vid återstarten av Stackarps vattenkraftverk i samband med ett underhållsarbete som branden inträffade. Generatorn kommer behöva repareras vilket innebär ett produktionsstopp på ca 6-8 månader.

"Vi kommer nu att utreda orsaken till händelsen och vad materialskadorna får för konsekvenser. Vi bedömmer i dagsläget att kostnaden inklusive stilleståndet kommer att uppgå till ca 2 Mkr. Anläggningen har en maskin- och avbrottsförsäkring som kommer att täcka delar av kostnaden", säger Per Eliasson, VD Skånska Energi.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Per Eliasson, VD och koncernchef
Tel: 046-507 43, 0705-56 66 05
E-post: per.eliasson@skanska-energi.se

Camilla Holmberg, Kommunikationsansvarig
Tel: 046-507 95
E-post: camilla.holmberg@skanska-energi.se

Kort om Skånska Energi AB
Skånska Energi är en oberoende, privatägd energikoncern som erbjuder klimateffektiva helhetslösningar inom energiområdet till konsumenter, företag och offentliga organisationer. Verksamheten består av fyra affärsområden: Produktion, Elnät, Elhandel och Energilösningar. Dessa affärsområden samverkar för att uppnå den gemensamma målsättningen att all kraftproduktion, all levererad el och alla de energilösningar vi tillhandahåller ska ha sitt ursprung i förnybara energikällor.

Skånska Energi driver egen småskalig och kostnadseffektiv elproduktion i vatten- och vindkraftverk. Elnätet är beläget norr och öster om Lund och består huvudsakligen av markförlagd kabel för att säkra elleveranserna. Skånska Energi levererar 100 procent förnybar och utsläppsfri el inom och utom det egna elnätet och är en ledande aktör inom klimateffektiva energilösningar genom att erbjuda egen geoenergiborrning och värmepumpsförsäljning.

Skånska Energi B-aktie handlas på Nasdaq OMX First North. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag.

För mer information om Skånska Energi, besök gärna http://www.skanska-energi.se.