10 nov 2014

Skånska Energi anlitas för uppförande av ny belysning i Stadsparken i Lund

Skånska Energi har sedan flera år tillbaka levererat belysningsanläggningar till kunder runt om i Skåne och har nu fått uppdraget av Markentreprenad att leverera och bygga ny belysning i Stadsparken i Lund.

Uppdraget består av nya belysningsmaster med strålkastare och uppsättning av belysningspollare och markstrålkastare.

"Skånska Energi har byggt upp ett starkt sortiment med utomhusbelysning och kan erbjuda våra kunder kompetent rådgivning och projektplanering. Vi arbetar med att minska driftskostnaderna och minimera miljöpåverkan genom att använda modern och miljövänlig teknik, säger Mats Sjöström, affärsområdeschef på Skånska Energi.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Stefan Jönsson, projektledare

Tel: 046-507 34
E-post: stefan.jonsson@skanska-energi.se

Mats Sjöström, affärsområdeschef  Elnät
Tel: 046-507 42
E-post: mats.sjostrom@skanska-energi.se

Kort om Skånska Energi AB
Skånska Energi är en oberoende, privatägd energikoncern som erbjuder klimateffektiva helhetslösningar inom energiområdet till konsumenter, företag och offentliga organisationer. Verksamheten består av fyra affärsområden: Produktion, Elnät, Elhandel och Energilösningar. Dessa affärsområden samverkar för att uppnå den gemensamma målsättningen att all kraftproduktion, all levererad el och alla de energilösningar vi tillhandahåller ska ha sitt ursprung i förnybara energikällor.

Skånska Energi driver egen småskalig och kostnadseffektiv elproduktion i vatten- och vindkraftverk. Elnätet är beläget norr och öster om Lund och består huvudsakligen av markförlagd kabel för att säkra elleveranserna. Skånska Energi levererar 100 procent förnybar och utsläppsfri el inom och utom det egna elnätet och är en ledande aktör inom klimateffektiva energilösningar genom att erbjuda egen geoenergiborrning och värmepumpsförsäljning.

Skånska Energi B-aktie handlas på Nasdaq OMX First North. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag.

För mer information om Skånska Energi, besök gärna www.skanska-energi.se.