19 sep 2012

Skånska Energi förstärker affärsområdet Energilösningar

För att ytterligare möta marknadens krav och uppfylla de behov som finns förstärker Skånska Energi affärsområdet Energilösningar med fler medarbetare.

Skånska Energi har under de senaste åren avancerat till en marknadsledande position inom affärs-området Energilösningar. För att möta ett ökat antal förfrågningar av geoenergiprojekt förstärks nu verksamheten med ytterligare en projektledare. Dessutom tillsätts två servicetekniker och en säljare för värmepumpsverksamheten mot konsument.

"Marknaden för geoenergienergilösningar fortsätter att utvecklas i snabb takt. Nu förstärker vi därför vår organisation med en duktig projektledare så vi kan möta alla förfrågningar från intresserade kunder. På värmepumpssidan mot konsument utökar vi verksamheten för ge bättre service till våra kunder och främja vår tillväxt. Vi är glada att kunna hälsa våra nya medarbetare välkomna", säger Mats Holm, affärsområdeschef för Energilösningar.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Mats Holm, affärsområdeschef Energilösningar
Tel: 046-507 14, 0709-44 61 49
E-post: mats.holm@skanska-energi.se

Camilla Holmberg, Kommunikationsansvarig
Tel: 046-507 95
E-post: camilla.holmberg@skanska-energi.se

Kort om Skånska Energi AB
Skånska Energi är en oberoende, privatägd energikoncern som erbjuder klimateffektiva helhetslösningar inom energiområdet till konsumenter, företag och offentliga organisationer. Verksamheten består av fyra affärsområden: Produktion, Elnät, Elhandel och Energilösningar. Dessa affärsområden samverkar för att uppnå den gemensamma målsättningen att all kraftproduktion, all levererad el och alla de energilösningar vi tillhandahåller ska ha sitt ursprung i förnybara energikällor.

Skånska Energi driver egen småskalig och kostnadseffektiv elproduktion i vatten- och vindkraftverk. Elnätet är beläget norr och öster om Lund och består huvudsakligen av markförlagd kabel för att säkra elleveranserna. Skånska Energi levererar 100 procent förnybar och utsläppsfri el inom och utom det egna elnätet och är en ledande aktör inom klimateffektiva energilösningar genom att erbjuda egen geoenergiborrning och värmepumpsförsäljning.

Skånska Energi B-aktie handlas på Nasdaq OMX First North. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag.

För mer information om Skånska Energi, besök gärna www.skanska-energi.se.