16 maj 2013

Skånska Energi renoverar Stackarps vattenkraftverk

Skånska Energi AB totalrenoverar vattenkraftverket i Stackarp efter ett generatorhaveri och väljer TURAB som leverantör till uppdraget.

Skånska Energi AB kommer att renovera vattenkraftverket i Stackarp som ligger i Rönneå i Klippans kommun. Leverantör blir TURAB i Nässjö som har lång och gedigen erfarenhet av upprustningsarbeten av vattenkraftverk. Uppdraget är en totalrenovering med bland annat en ny generator med elutrustning och ny kontrollutrustning.

"Ett generatorhaveri inträffade på generatorn i Stackarps vattenkraftverk i september 2012 vilket har inneburit att verket varit stillastående. Istället för att göra en mindre reparation på generatorn väljer vi att göra en mer omfattande och långsiktig åtgärd som innebär att vi erhåller elcertifikat i ytterligare 15 år. Arbetet påbörjas innan sommaren och vi beräknar att kraftverket åter kan tas i drift i april 2014", säger Krister Ström, ställföreträdande affärsområdeschef för Produktion.

Kostnaderna inkl. produktionsbortfall beräknas uppgå till ca 11 Mkr.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Krister Ström, stf affärsområdeschef Produktion
Tel: 046-507 00, 0703-76 81 20
E-post: krister.strom@skanska-energi.se

Camilla Holmberg, Kommunikationsansvarig
Tel: 046-507 95
E-post: camilla.holmberg@skanska-energi.se

Kort om Skånska Energi AB
Skånska Energi är en oberoende, privatägd energikoncern som erbjuder klimateffektiva helhetslösningar inom energiområdet till konsumenter, företag och offentliga organisationer. Verksamheten består av fyra affärsområden: Produktion, Elnät, Elhandel och Energilösningar. Dessa affärsområden samverkar för att uppnå den gemensamma målsättningen att all kraftproduktion, all levererad el och alla de energilösningar vi tillhandahåller ska ha sitt ursprung i förnybara energikällor.

Skånska Energi driver egen småskalig och kostnadseffektiv elproduktion i vatten- och vindkraftverk. Elnätet är beläget norr och öster om Lund och består huvudsakligen av markförlagd kabel för att säkra elleveranserna. Skånska Energi levererar 100 procent förnybar och utsläppsfri el inom och utom det egna elnätet och är en ledande aktör inom klimateffektiva energilösningar genom att erbjuda egen geoenergiborrning och värmepumpsförsäljning.

Skånska Energi B-aktie handlas på Nasdaq OMX First North. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag.