19 dec 2018

Skånska Energi säljer sina vattenkraftanläggningar i Rönne å

Skånska Energi har sålt sina vattenkraftanläggningar i Rönne å till Klippans kommun. Ett steg för kommunens arbete att öppna upp Rönne å för vandrande fisk. 

Skånska Energi har nu tagit beslut om att sälja sina vattenkraftverk i Rönne å i Skåne till Klippans kommun.  

- Vi och Klippans kommun är nu överens, vilket gör att vi sålt våra vattenkraftanläggningar i Rönne å. Den svenska vattenkraften är viktig för oss men samtidigt är vi måna om den biologiska mångfalden i Rönne å. I en oreglerad och återställd Rönne å får atlantlax och ål åter fri passage till sina naturliga lekplatser, säger Marianne Sernevi, VD på Skånska Energi.

Skånska Energi är ett företag som vill minimera klimatpåverkan. Genom att enbart erbjuda 100 % grön el tar de ansvar för en långsiktig hållbar lösning som säkrar vår framtid.

Klippans kommun ska återskapa brusande forsar

Kommunen har sedan 2016 arbetat med Rönneå-projektet vars mål är att återställa forsarna vid vattenkraftsanläggningarna och skapa fri passage för fisk och andra djur. Köpet är ett viktigt beslut för Klippans kommun. En investering som gynnar vattenlevande arter, laxfisket och den utrotningshotade ålen.

Om Skånska Energis vattenkraft

Skånska Energi är en av Sveriges största aktörer inom småskalig vattenkraft. Koncernen äger, efter försäljningen, tio vattenkraftverk i Nissan och östra Småland med en medelproduktion på 38 GWh per år.

Köpeskillingen uppgår till 28 Mkr och tillträdesdag beräknas ske januari 2019.


För ytterligare information kontakta:
Karin Holm, marknads- och kommunikationschef
Tel växel: 046-507 00 Tel direkt: 046-507 95
E-post: karin.holm@skanska-energi.se

Kort om Skånska Energi AB
Skånska Energi är en oberoende energikoncern som erbjuder klimateffektiva helhetslösningar inom energiområdet till konsumenter, företag och offentliga organisationer. Verksamheten består av fyra områden: Produktion, Elnät, Elhandel och Energilösningar. Dessa områden samverkar för att uppnå den gemensamma målsättningen att all kraftproduktion, all levererad el och alla de energilösningar vi tillhandahåller ska ha sitt ursprung i förnybara energikällor.

 Skånska Energi driver egen småskalig och kostnadseffektiv elproduktion i vatten- och vindkraftverk. Elnätet är beläget norr och öster om Lund och består huvudsakligen av markförlagd kabel för att säkra elleveranserna. Skånska Energi levererar 100 procent förnybar el inom och utom det egna elnätet och är en ledande aktör inom klimateffektiva energilösningar.

Skånska Energi B-aktie handlas på Nasdaq First North Stockholm. Certified Adviser är Erik Penser Bank.

För mer information om Skånska Energi, besök gärna www.skanska-energi.se.