07 nov 2014

Skånska Energi avyttrar vindkraftverket Åstorp 1

Skånska Energi och Björnekulla Vind har avyttrat det gemensamägda vindkraftverket Åstorp 1 till ES Power AB.

Verket uppfördes år 1997 och har en medelproduktion på 0,74 GWh per år. Skånska Energi har nu ett vindkraftverk kvar i sin ägo, Hardeberga vindkraftverk, som har en medelproduktion om 0,5 GWh.

"Anledningen till försäljningen är att vi ser låga ersättningsnivåer för den producerade
kraften framöver och att verket närmar sig slutet av sin tekniska livslängd. Vi fokuserar nu vår produktionsverksamhet på vattenkraften", säger Per Eliasson, VD för Skånska Energi.

Tillträdesdagen beräknas ske den 1 nov 2014.
Parterna har kommit överens om att inte offentliggöra köpeskillingen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Per Eliasson, VD och koncernchef
Tel 046-507 43, 0705-56 66 05
E-post: per.eliasson@skanska-energi.se

Camilla Holmberg, Kommunikationsansvarig
Tel: 046-507 95
E-post: camilla.holmberg@skanska-energi.se

Kort om Skånska Energi AB
Skånska Energi är en oberoende, privatägd energikoncern som erbjuder klimateffektiva helhetslösningar inom energiområdet till konsumenter, företag och offentliga organisationer. Verksamheten består av fyra affärsområden: Produktion, Elnät, Elhandel och Energilösningar. Dessa affärsområden samverkar för att uppnå den gemensamma målsättningen att all kraftproduktion, all levererad el och alla de energilösningar vi tillhandahåller ska ha sitt ursprung i förnybara energikällor.

Skånska Energi driver egen småskalig och kostnadseffektiv elproduktion i vatten- och vindkraftverk. Elnätet är beläget norr och öster om Lund och består huvudsakligen av markförlagd kabel för att säkra elleveranserna. Skånska Energi levererar 100 procent förnybar och utsläppsfri el inom och utom det egna elnätet och är en ledande aktör inom klimateffektiva energilösningar genom att erbjuda egen geoenergiborrning och värmepumpsförsäljning.

Skånska Energi B-aktie handlas på Nasdaq OMX First North. Certified Adviser är Erik Penser Bank-aktiebolag.

För mer information om Skånska Energi, besök gärna www.skanska-energi.se.