01 feb 2018

Justerad kvotplikt gällande elcertifikat

Den 1 juli 2017 tog Energimyndigheten beslut om justering av kvotplikten för leveransåren 2018 och framåt.

Då det är ett myndighetsbeslut har elhandelsföretagen rätt att göra justering. Skånska Energi Marknad AB kommer göra sådan justering från och med 1 januari 2018, för de avtal som innehåller ett fast elpris som är tecknade före augusti månad 2017. Beräknas med rörligt elcertifikatspris och kommer att presenteras med en egen rad på fakturan.

Efterfrågan på elcertifikat skapas genom kvotplikt. Som kvotpliktig är man skyldig att inneha en viss mängd elcertifikat i förhållande till försäljning eller användning av el.
Läs mer på www.energimyndigheten.se

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Kundservice
Tel: 046-507 00
E-post: kundservice@skanska-energi.se

Kort om Skånska Energi AB
Skånska Energi är en oberoende energikoncern som erbjuder klimateffektiva helhetslösningar inom energiområdet till konsumenter, företag och offentliga organisationer. Verksamheten består av fyra områden: Produktion, Elnät, Elhandel och Energilösningar. Dessa områden samverkar för att uppnå den gemensamma målsättningen att all kraftproduktion, all levererad el och alla de energilösningar vi tillhandahåller ska ha sitt ursprung i förnybara energikällor.

Skånska Energi driver egen småskalig och kostnadseffektiv elproduktion i vatten- och vindkraftverk. Elnätet är beläget norr och öster om Lund och består huvudsakligen av markförlagd kabel för att säkra elleveranserna. Skånska Energi levererar 100 procent förnybar el inom och utom det egna elnätet och är en ledande aktör inom klimateffektiva energilösningar.

Skånska Energi B-aktie handlas på Nasdaq First North Stockholm. Certified Adviser är Erik Penser Bank.

För mer information om Skånska Energi, besök gärna www.skanska-energi.se.