22 jan 2016

Marianne Sernevi tillträder som ny VD i Skånska Energi

På måndag den 25 januari 2016 tillträder Marianne Sernevi som ny VD i Skånska Energi AB.

Marianne Sernevi utsågs till ny VD av Skånska Energis styrelse i november 2015. Hon har en bakgrund som elektroingenjör och kommer närmast från en tjänst som Marketing and Sales Director på Mectec Elektronik AB.

Tillförordnad VD Anders Unger kommer i fortsättningen att enbart fokusera på sin tjänst som CFO i Skånska Energi AB och som VD för dotterbolaget Skånska Energilösningar AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Camilla Holmberg, Kommunikationsansvarig
Tel: 046-507 95
E-post: camilla.holmberg@skanska-energi.se

Kort om Skånska Energi AB
Skånska Energi är en oberoende energikoncern som erbjuder klimateffektiva helhetslösningar inom energiområdet till konsumenter, företag och offentliga organisationer. Verksamheten består av fyra affärsområden: Produktion, Elnät, Elhandel och Energilösningar. Dessa affärsområden samverkar för att uppnå den gemensamma målsättningen att all kraftproduktion, all levererad el och alla de energilösningar vi tillhandahåller ska ha sitt ursprung i förnybara energikällor.

Skånska Energi driver egen småskalig och kostnadseffektiv elproduktion i vatten- och vindkraftverk. Elnätet är beläget norr och öster om Lund och består huvudsakligen av markförlagd kabel för att säkra elleveranserna. Skånska Energi levererar 100 procent förnybar och utsläppsfri el inom och utom det egna elnätet och är en ledande aktör inom klimat-effektiva energilösningar.

Skånska Energi B-aktie handlas på Nasdaq OMX First North. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag.

För mer information om Skånska Energi, besök gärna www.skanska-energi.se.