11 apr 2011

Skånska Energi bokslutskommuniké

 

2011-04-11 Skånska Energi AB (publ), org nr 556013-6391 

Nyckeltal från bokslutet 2010 för koncernen (siffror inom parantes avser föregående år): 

• Omsättning: 388,5 Mkr (348,2) 
• Resultat efter finansnetto: 41,3 Mkr (39,1) 
• Resultat efter finansnetto, inkl minoritetens andel: 40,8 Mkr (38,2) 
• Vinst per aktie efter skatt: 4,53 kr (4,28) 
• Räntabilitet på totalt kapital: 11,3 % (11,1) 
• Distribuerad energi: 346,4 GWh (323,2) 
• Energiförsäljning: 363,0 GWh (350,1) 
• Energiproduktion: 13,4 GWh (13,6)