Presentation

Styrelse och revisorer

Presentation av Skånska Energis styrelse. Revisor är Ernst & Young Aktiebolag med de auktoriserade revisorerna Peter Gunnarsson och Henrik Rosengren, där Peter Gunnarsson är huvudansvarig revisor.

Micke Andersson

Ordförande

Camilla Nilsson

Ledamot

Mikael Olsson

Ledamot

Mark Fenzel

Ledamot

Sara Hoff

Ledamot

Stefan Jeppsson

Arbetstagarrepresentant

 

Mats Eriksson

Arbetstagarrepresentant

Peter Olin

Arbetstagarrepresentant