Presentation

Styrelse och revisorer

Uppdatering av sidan pågår! Presentation av Skånska Energis styrelse som består av ledamöter som är beroende till Kraftringen som är största aktieägaren. Revisor är Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med huvudansvarig Eva Carlsvi, auktoriserad revisor.

Micke Andersson

Ordförande

Född: 1967. Ledamot sedan 2018 och ordförande sedan 2018
PÅGÅENDE UPPDRAG: Chef Ekonomi och IT/FM Kraftringen, Billinge Energi AB (ordf), Modity Energy Trading AB (led), Kraftringen Service AB (led), Kraftringen Fiber AB (led), Lunds Energi Norge A/S (ordf)

Lång erfarenhet från företagsledande positioner och styrelsearbete i energibranschen. Anställdes i Kraftringen sedan 2000.

 

UTBILDNING: Ekonomie kandidatexamen, Lunds Universitet
AKTIEINNEHAV: 0

Annika Widmark Sjöstedt

Ledamot

Född 1971. Ledamot sedan 2018.
PÅGÅENDE UPPDRAG: Strateg Kraftringen 

 

UTBILDNING: Internationell Ekonomie Magister  -Nationalekonomi/Finansiell Ekonomi, Lunds Universitet 
AKTIEINNEHAV: 0

 

Camilla Nilsson

Ledamot

Född 1967. Ledamot sedan 2018.
PÅGÅENDE UPPDRAG: Chef Controlling Kraftringen, Billinge Energi AB (led) 

 

UTBILDNING: Styrelseutbildning, EFL
AKTIEINNEHAV: 0

 

Fredrik Facklar

Ledamot

Född 1970. Ledamot sedan 2018.
PÅGÅENDE UPPDRAG: Chef Produktion Kraftringen

 

UTBILDNING: Civilingenjör kemiteknik, LTH 
AKTIEINNEHAV: 0

Malin Friis

Ledamot

Född 1969. Ledamot sedan 2018.
PÅGÅENDE UPPDRAG: Strategisk Key Account Manager Kraftringen 

 

UTBILDNING: Civilekonom med inriktning strategi, styrsystem och marknadsföring, Lunds Universitet.
AKTIEINNEHAV:0

 

Michael Henriksson

Ledamot

Född 1970. Ledamot sedan 2018
PÅGÅENDE UPPDRAG: Chef Affär och Försäljning Kraftringen, Modity Energy Trading AB (led), Billinge Energi AB (led), Kraftringen Fiber AB (led), Lunds Energi Norge A/S (led) 

 

UTBILDNING: Master in Industrial Design, Umeå Universitet
AKTIEINNEHAV: 0

 

Stefan Jeppsson

Arbetstagarrepresentant

Född 1964. Ledamot sedan 2007. Suppleant sedan 2001. 
AKTIEINNEHAV: 37 A-aktier och 149 B-aktier.

 

Åsa Wigren

Arbetstagarrepresentant

Född 1971. Ledamot sedan 2013.

AKTIEINNEHAV: 0

Mats Eriksson

Arbetstagarrepresentant

Född 1956. Suppleant sedan 2007.

AKTIEINNEHAV: 25 A-aktier och 300 B-aktier.

Richard Nordbladh

Arbetstagarrepresentant

Född 1967. Suppleant sedan 2011.
AKTIEINNEHAV: 0