Elmarknaden just nu

Elmarknaden just nu

Här ger vi en rapport om hur elpriserna ser ut för tillfället.

Vädret i början av året fortsätter att vara mildare och blötare än normalt. Det rörliga elpriset för januari månad blev ca 48,6 öre/kWh inkl. elcertifikat och moms i elområde 4, vilket var ca 0,95 öre/kWh högre än för december. Sedan årsskiftet faktureras energiskatt på el av elnätsföretagen, vilket slog igenom från och med januari månads förbrukning. Kärnkraften är i full produktion, nivån i vattenmagasinen är betydligt över normalt och det är inga större hinder i det nordiska elsystemet. Så länge temperaturen inte sjunker allt för mycket och det inte uppstår produktionsproblem i kärn- eller vattenkraften finns förutsättningar för stabila elpriser under resten av vintern. Vill man slippa att oroa sig över om det slår om till kallare väder, är det fortsatt ett bra läge att binda sitt elpris nu.

De fasta priserna har stigit något på senaste tiden, vilket delvis beror på att elcertifikaten har fortsatt stiga i pris under 2018. Från och med 1 januari 2018 är kvotplikten av elcertifikat högre (fastställd av Energimyndigheten), vilket påverkar både rörligt och fast elpris.

Mer information om kvotpliktsnivåer finns här.Generell rekommendation
Om energikostnaden är en väsentlig del av hushållets utgifter eller om man har ansträngd ekonomi, rekommenderas fast elpris/mixat elpris för att kunna budgetera för energiräkningen.
För hushåll vars energikostnad endast utgör en liten del av de totala utgifterna är den fortsatta rekommendationen spot/rörligt elpris.
Över tid har rörligt elpris varit billigare än fast elpris, dock med perioder med tillfälliga pristoppar.FAKTA:

Spotpris – det pris en kWh kostar vid varje enskild timme, 24 olika värden per dygn.
Rörligt elpris – de sammanvägda spotpriserna fördelade per kWh för en månad.
Fast elpris – samma elpris per kWh för en bestämd avtalsperiod.
Terminspriser – det finns flera olika terminer; vecka, månad, kvartal och år. Ett fast elpris byggs upp av terminspriser.

Det nordiska elsystemet är sammankopplat med övriga Europa genom kablar till bl a Tyskland, Polen och Baltikum. Detta medför att större störningar i den europeiska energiproduktionen även påverkar det svenska elpriset.

Läs om energi och hållbarhet

i vår blogg!

Här får nu information om

våra elavtal.

Viktigt att tänka på som

mikroproducent!