Den senaste tekniken

Byte av elmätare

Just nu pågår ett arbete med att successivt byta ut våra elmätare i elnätet med ny teknik. De nya elmätarna kommunicerar via radio.

Ny mätare
Sedan 2009 är månadsmätning av den faktiska förbrukningen ett krav som omfattar samtliga kunder i Sverige. Skånska Energi var mycket tidiga med denna teknik. Sedan år 2000 har vi fjärravläst våra elmätare och levererat fakturor som baserats på verklig förbrukning.

Den nya tekniken säkerställer att dina fakturor baseras på verklig elförbrukning.

Vi byter nu successivt ut ett antal elmätare som fallit för åldersstrecket. Den nya mätaren har en ny teknik med kommunikation via radio med en maxeffekt av 0,5 W. Vi monterar en diskret antenn på luckan till ditt elskåp för att få en fullgod radiosignal. Den nya mätaren placeras inne i skåpet. Antennen är grå, 22x6 cm i storlek, och placeras på utsidan av luckan. 

Byte av trasig mätare
Om en mätare inte fungerar och behöver bytas ut kontaktar vi dig för att informera att vi kommer. Innan vi kommer till dig för att byta din elmätare får du ett aviseringsbrev. Våra montörer kommer alltid med firmanamnet Skånska Energi på sina bilar. De har också Skånska Energi ID-kort väl synligt.

Hur får jag information om

strömavbrott?

Information om planerade

strömavbrott.

Detta är bra att tänka på vid

elanslutning.