Ständig förbättring

Planerade strömavbrott

Ibland måste vi bryta strömmen för reparationer eller underhåll. Här får du information om du berörs av något planerat strömavbrott.

Var: Delar av Hunneberga och Harlösa
När: Torsdag 22 februari
Tid: Kl 08.00-09.00 samt 15.00-16.00
Orsak: Service och underhåll i elnätet

 

Hur får jag information om

strömavbrott?

Information om planerade

strömavbrott.

Detta är bra att tänka på vid

elanslutning.